Online Safety

От обикновени аркадни игри до глобални мултиплейър онлайн игри (MMO), които могат да включват огромен брой играчи, участващи едновременно в една онлайн игра – онлайн геймплеят привнесе допълнителна дълбочина и разнообразие в начина, по който игрите могат да се играят. Резултатът е безброй виртуални общности, където играчите се срещат и комуникират, за да създадат още по-приятно изживяване. Тези общности обаче също така излагат играчите, особено децата, на опасения и рискове, които познаваме от социалните норми в реалния живот.
Потребителското съдържание, създавано от играчите в играта, понякога може да не е подходящо за млади хора и да не съответства на възрастовия рейтинг, даден за играта. Трябва винаги да се съобщава за неподходящо съдържание като това, за да може платформата или издателят на играта да предприеме действия.
Поведението на играчите може да не е подходящо за младите хора. Те може да чуят обиден език или да бъдат подложени на тормоз в игрите, може да има неспортсменско поведение като измама или агресия спрямо другите. Издателите на игри имат политики, които им позволяват да предприемат действия срещу подобно поведение, така че за него винаги трябва да се съобщава, като се използват наличните механизми.

 • Лошото поведение, лошият език или измамите НЕ СА приемливи! Можете да блокирате други играчи, така че да не контактуват с вас, да сигнализирате за тях на доставчика или на платформата на играта и/или да кажете на родителите си.
 • Казвайте на родителите си незабавно, ако попаднете на информация, която ви притеснява. Това включва снимки, видеоклипове и аудиосъобщения или текстови съобщения.
 • Не давайте лична информация като вашия домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер, пароли или изображения. или дори обикновени неща като всекидневния ви режим, името на училището ви или хобитата ви.
 • Никога не се съгласявайте да се срещате с някого, с когото сте се запознали онлайн, без да питате първо родителите си.
 •  

В Кодекса за поведение на PEGI е включен набор от разпоредби, чрез които се насърчава минималното ниво на защита на младите хора в онлайн средата за игри. Подписалите Кодекса се ангажират да забранят неподходящите материали от своите сайтове и да гарантират подходящото поведение на потребителите.
Основните разпоредби са:

Последователна политика за поверителността
Всеки собственик на лиценз на PEGI онлайн, събиращ лична информация от абонати, ще поддържа ефективна и последователна политика за поверителността съгласно законодателството на Европейския съюз и националните закони за защита на данните.

Игрово съдържание с възрастов рейтинг
Само игрово съдържание, получило подходящ рейтинг съгласно системата на PEGI, може да кандидатства за сертификат на PEGI онлайн.

Стандарти на общността за онлайн абонати
Подписалите Кодекса за поведение на PEGI ще забранят на абонатите да въвеждат съдържание или да си позволяват онлайн поведение, което е незаконно, расистко, унизително, порочно, заплашително, неприлично или което може да наруши развитието на младите хора.

Премахване на неподходящо съдържание


Предприятията за видеоигри ще положат максимални усилия, за да гарантират, че в онлайн услугите под техен контрол няма съдържание, което е незаконно, расистко, унизително, порочно, заплашително, неприлично или което може да наруши развитието на младите хора.

Политика за отговорно рекламиране
 • всички реклами ще отразяват точно естеството и съдържанието на представяния продукт и, когато е разумно приложимо, присвоения рейтинг
 • всички реклами ще се създават съобразно отговорността към обществеността
 • рекламите няма да включват съдържание, което е вероятно да причини сериозно или широко разпространено оскърбление
 • рекламите за продукти с рейтинг 16+ или 18+ няма да са насочени конкретно към лица на по-малка възраст
 • допълнителните или отделните продукти, които се продават или популяризират във връзка с основен продукт, трябва да са подходящи за аудиторията, за която е предназначен основният продукт
 • собствениците на лицензи следва да информират обществеността посредством общо изявление за наличието на спонсорство и/или присъствието на “продуктово позициониране” във връзка с която и да било онлайн услуга