Комитетите на PEGI

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА PEGI

Управителният съвет на PEGI е в основата на организацията на PEGI. Управителят е отговорен за ръководенето на ежедневните дейности на PEGI, следвайки насоките от Управителния съвет. Съветът се състои от представители на потребителите на PEGI (издатели и разработчици на игри), отговорниците за допускането на PEGI (производители на игрови конзоли) и поддръжниците на PEGI (национални търговски сдружения) плюс представители от Съвета на PEGI и Експертната група на PEGI. Тази структура на съвета осигурява наличието на подходящ надзор, същевременно поддържайки силата за саморегулиране на PEGI.

СЪВЕТ НА PEGI

Предвид факта, че PEGI се използва в над 35 държави, изключително важно е системата да съответства на социалните, политическите и правните развития в целия регион. Съветът отговаря за препоръките, така че националните, а също така европейските развития да бъдат съобщавани и отразявани в системата на PEGI и нейния Кодекс за поведение. Съветът дава възможност на държавите, използващи PEGI, да изказват мнението си. Също толкова важно е властите в държавите, в които се използва PEGI, да са наясно с и да вземат участие в PEGI. Съветът осигурява този двупосочен поток на информацията: членовете на Съвета се привличат най-вече от властите в държавите, използващи PEGI, работещи като държавни служители, медийни специалисти, психолози и правни съветници, добре запознати със защитата на непълнолетните в Европа.

Членове на Съвета на PEGI през 2021 г.:

Име Организация Държава
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

ЕКСПЕРТНА ГРУПА НА PEGI

Наред с фокуса на Съвета върху представителството на държавите, PEGI поддържа също и мрежа от технически експерти, които са били значим източник на препоръки за PEGI през годините. Експертната група на PEGI включва специалисти и учени в сферите на медиите, психологията, класификацията, правните въпроси, технологиите, онлайн света и др. Те съветват PEGI като разглеждат технологичните и свързаните със съдържанието развития според препоръките на Съвета на PEGI, Управителния съвет на PEGI или чрез обстоятелства, на които хвърля светлина процедурата за оплаквания.

Членове на Експертната група на PEGI през 2021 г.:

Име Организация Държава
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

СЪВЕТ ЗА ОПЛАКВАНИЯ НА PEGI

Съветът за оплаквания се състои от набор от независими експерти в сферата на защитата на непълнолетните лица от различни европейски държави. В случай че бъде получено оплакване от потребител или издател относно рейтинг, присвоен на игра, и не бъде постигнато задоволително уреждане от страна на администратора на PEGI по пътя на дискусията, обясненията или преговорите, ищецът може да поиска официално посредничеството на Съвета за оплаквания. Тогава се събират трима членове на съвета, изслушват оплакването и вземат решение. Решението на Съвета за оплаквания е обвързващо за издателите, използващи системата PEGI. Следователно те са задължени да изпълнят изискваните коригиращи мерки и в случаи на несъответствие подлежат на санкции съгласно кодекса.

Членове на Съвета за оплаквания на PEGI през 2021 г.:

Име Организация Държава
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

ПРАВЕН КОМИТЕТ НА PEGI

Тъй като PEGI е доброволна система, тя работи съвместно с и се подчинява на съществуващото национално законодателство, когато то забранява определено съдържание или установява задължителни рейтингови системи. Ролята на Правния комитет е да съобщава на PEGI за промени в националното законодателство в участващите държави, които е възможно да влияят на системата за доброволни възрастови рейтинги.

КОМИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА PEGI
Комитетът за прилагане има за цел да прилага разпоредбите на Кодекса за поведение на PEGI, включително заключения на Съвета за оплаквания. Комитетът за прилагане се състои от десет членове, петима от които са издатели, а петима са избрани от Съвета на PEGI.