PEGI онлайн

PEGI Online

От 2003 г. системата PEGI предоставя на родителите в Европа подробни препоръки относно уместността на игровото съдържание за млади хора. PEGI предлага надеждна информация, която е лесна за разбиране под формата на етикети за възрастов рейтинг и описания на съдържанието върху опаковката на игрите и в цифровите магазини, помагайки на хората да вземат информирани решения за покупка. 

PEGI онлайн е разширение на системата на PEGI. Това е по същество сертификат за сигурност с цел осигуряване на по-добра защита срещу неподходящо игрово съдържание и в помощ на родителите да разбират рисковете и потенциалните вреди в тази среда. 

PEGI онлайн се основава на четири крайъгълни камъка:

  • разпоредбите на Кодекса за сигурност онлайн на PEGI (POSC), които са част от Кодекса за поведение на PEGI
  • логото на PEGI онлайн, което може да се показва на уебсайтове, отговарящи на условията на POSC
  • уебсайта на PEGI с информация за кандидати и за широката общественост
  • независим процес на администриране, препоръки и уреждане на спорове

Лицензът за показване на логото на PEGI онлайн се дава на всеки доставчик на онлайн услуга за игри, който отговаря на условията, посочени в Кодекса за сигурност онлайн на PEGI (POSC). Тези изисквания включват задължение за недопускане на уебсайта на незаконно или оскърбително съдържание, създадено от потребители, както и нежелателни връзки, а също така мерки за защита на младите хора и поверителността им при участие в онлайн игри. 

Ако игровите уебсайтове са отбелязани с логото на PEGI онлайн, родителите могат да са сигурни, че въпросната игра или уебсайт е под контрола на оператор, който е загрижен за прилагането на най-добрите практики за защита на младите хора.