Кодекс за безопасността онлайн на PEGI

Кодексът за безопасността онлайн на PEGI (POSC) е набор от разпоредби, влизащи в Кодекса за поведение на PEGI, за насърчаване на минимално ниво на защита за млади хора в онлайн игровата среда. Дружествата, чиито игри кандидатстват за този сертификат, поемат ангажимент да забраняват неподходящи материали на сайта си и да осигуряват подходящо поведение сред потребителите. След като регистрират въпросната игра в системата на PEGI, те ще са упълномощени да показват логото на PEGI онлайн.

Основните условия са:


Последователна политика за поверителността
Всеки собственик на лиценз на PEGI онлайн, събиращ лична информация от абонати, ще поддържа ефективна и последователна политика за поверителността съгласно законодателството на Европейския съюз и националните закони за защита на данните.

Игрово съдържание с възрастов рейтинг
Само игрово съдържание, получило подходящ рейтинг съгласно системата на PEGI, може да кандидатства за сертификат на PEGI онлайн.

Подходящи механизми за сигнализиране
Ще се въвеждат подходящи механизми, за да могат играчите да сигнализират за наличието на нежелателно съдържание във всяка свързана онлайн среда.

Премахване на неподходящо съдържание
Собствениците на лицензи ще полагат максимални усилия да гарантират, че контролираните от тях онлайн услуги не включват съдържание, което е незаконно, оскърбително, расистко, унизително, вредящо, заплашително, неприлично или което е възможно трайно да увреди развитието на младите хора.

Стандарти на общността за онлайн абонати
Собствениците на лиценз PEGI онлайн ще забраняват на абонатите да въвеждат съдържание или да участват в онлайн поведение, което е незаконно, оскърбително, расистко, унизително, вредящо, заплашително, неприлично или което е възможно трайно да увреди развитието на младите хора.

Политика за отговорно рекламиране

  • всички реклами ще отразяват точно естеството и съдържанието на представяния продукт и, когато е разумно приложимо, присвоения рейтинг
  • всички реклами ще се създават съобразно отговорността към обществеността
  • рекламите няма да включват съдържание, което е вероятно да причини сериозно или широко разпространено оскърбление
  • рекламите за продукти с рейтинг 16+ или 18+ няма да са насочени конкретно към лица на по-малка възраст
  • допълнителните или отделните продукти, които се продават или популяризират във връзка с основен продукт, трябва да са подходящи за аудиторията, за която е предназначен основният продукт
  • собствениците на лицензи следва да информират обществеността посредством общо изявление за наличието на спонсорство и/или присъствието на “продуктово позициониране” във връзка с която и да било онлайн услуга