Správci PEGI

NICAM

Nizozemský institut pro klasifikaci audiovizuálních médií (NICAM) je jedním ze dvou nezávislých orgánů, které spravují systém jménem PEGI. Jedním z úkolů institutu NICAM je kontrola her kategorie PEGI 3 a 7 ve smyslu kritérií, programátorů školení, archivace her PEGI a vydávání licencí PEGI.

Další informace: 
nicam.nl

Hodnotící komise Rady pro video standardy (VSC)

Hodnotící komise VSC je statutárním orgánem odpovědným za všechna hodnocení videoher podle věku ve Spojeném království. Jako správce systému hodnocení PEGI kontroluje hry kategorie 12, 16 a 18 v rámci kritérií PEGI. Hodnotící komise VSC byla založena jako neziskový orgán pro vývoj a dohled nad předepsanými postupy určenými k podpoře vysokých standardů v odvětví videoher a počítačových her. Členství hodnotící komise VSC pokrývá všechny sektory podnikání a v maloobchodním segmentu zastupuje více než 2000 maloobchodních prodejen ve Spojeném království.

Další informace: videostandards.org.uk/ratingboard/