PEGI Online

PEGI Online

Od roku 2003 poskytuje systém PEGI rodičům v Evropě podrobná doporučení ohledně vhodnosti herního obsahu pro mladé lidi. PEGI nabízí spolehlivé informace, které jsou díky štítkům hodnocení podle věku a popisům obsahu na obalu hry a v digitálním prostředí snadno srozumitelné, takže při nákupu mohou rodiče činit informovaná rozhodnutí. 

PEGI online je rozšířením systému PEGI. Je to v podstatě bezpečnostní certifikát s cílem poskytnout lepší ochranu před nevhodným herním obsahem a pomoci rodičům porozumět rizikům a možné újmě v rámci daného prostředí. 

PEGI online vychází ze čtyř základních kamenů:

  • zásad bezpečnostních pravidel PEGI online (POSC), které jsou součástí kodexu chování PEGI
  • loga PEGI online, které může být vyobrazeno na webech splňujících zásady POSC
  • internetových stránek PEGI s informacemi pro uchazeče a širokou veřejnost
  • nezávislé správy, poradenství a procesu řešení sporů

Licence pro zobrazení loga PEGI online je udělena každé online herní službě, která splňuje požadavky stanovené bezpečnostními pravidly PEGI online (POSC). Tyto požadavky zahrnují povinnost zajistit, že se na webu nevyskytne nezákonný a útočný obsah tvořený uživateli, ani žádné nežádoucí odkazy, a rovněž musí zajistit ochranu mladých lidí a jejich soukromí při hraní online her. 

Pokud jsou internetové stránky označeny logem PEGI online, rodiče mají informaci, že daná hra nebo internetová stránka je regulována provozovatelem, který má zájem na uplatnění osvědčených postupů pro ochranu mladých lidí.