Bezpečnostní pravidla PEGI online

Bezpečnostní pravidla PEGI Online (POSC) představují sadu opatření integrovaných do kodexu chování PEGI za účelem podpory minimální úrovně ochrany mladých lidí v online herním prostředí. Společnosti, jejichž hry požádají o tuto certifikaci, se zavazují zakázat na svých internetových stránkách nevhodný materiál a zajistit mezi uživateli vhodné chování. Po registraci dané hry do systému PEGI jsou oprávněni zobrazovat logo PEGI online.

Hlavními opatřeními jsou:


Koherentní zásady ochrany osobních údajů
Každý držitel licence PEGI online shromažďující osobní údaje od předplatitelů bude udržovat účinné a koherentní zásady ochrany osobních údajů v souladu s vnitrostátními a evropskými právními předpisy na ochranu údajů.

Herní obsah hodnocený podle věku
Pouze herní obsah, který je náležitě hodnocen podle systému PEGI, může žádat o osvědčení PEGI online.

Vhodný mechanismus hlášení
Jsou zavedené vhodné mechanizmy umožňující hráčům hlásit přítomnost nežádoucího obsahu v jakémkoliv souvisejícím online prostředí.

Odstranění nevhodného obsahu
Držitelé licencí vynaloží maximální úsilí, aby se v online službách pod jejich kontrolou nevyskytoval nezákonný, útočný, rasistický, ponižující, korumpující, výhružný, obscénní či jiný obsah, který by mohl trvale narušit vývoj mladých osob.

Standardy komunity pro internetové předplatitele
Držitelé licence PEGI online zakážou předplatitelům vnášení obsahu nebo dopřávání si virtuálního chování, které je nezákonné, útočné, rasistické, ponižující, korumpující, výhružné, obscénní nebo které může trvale narušit vývoj mladých osob.

Zásada odpovědné inzerce
  • veškerá inzerce musí přesně vyjadřovat charakter a obsah představovaného produktu a nakolik je to reálně možné i hodnocení
  • všechna inzerce musí být vytvořena zodpovědně vůči veřejnosti
  • žádná inzerce nesmí obsahovat takový obsah, který by mohl způsobit vážný nebo rozsáhlý přestupek
  • inzerce na produkty věkové kategorie 16+ nebo 18+ nesmí být specificky cílena na mladší osoby
  • doplňkové nebo samostatné produkty, které se prodávají nebo propagují spolu s hlavním produktem, musí být vhodné pro publikum, pro nějž je určen hlavní produkt
  • držitelé licencí musí informovat veřejnost o existenci sponzorství nebo o „product placement“ v jakýchkoliv internetových službách prostřednictvím všeobecného prohlášení