PEGI-udvalgene

PEGIs bestyrelse

PEGIs bestyrelse er kernen i PEGI-organisationen. Den administrerende direktør er ansvarlig for driften af PEGIs daglige aktiviteter efter retningslinjer fra bestyrelsen. Bestyrelsen består af repræsentanter for PEGI-brugerne (spiludgivere og -udviklere), PEGIs gatekeepers (spilkonsolfabrikanter) og PEGI-promotorer (nationale handelssammenslutninger) samt repræsentanter for PEGI-rådet og PEGI-ekspertgruppen. Denne bestyrelsesstruktur sikrer, at der er korrekt tilsyn, samtidig med at PEGIs selvregulerende styrke opretholdes.

PEGI-rådet

PEGI anvendes i mere end 35 lande, så det er afgørende, at systemet holder trit med den sociale, politiske og juridiske udvikling i hele regionen. Rådet har ansvaret for at fremsætte anbefalinger, så den nationale såvel som den europæiske udvikling kommunikeres og reflekteres i PEGI-systemet og dets adfærdskodeks. Rådet giver de lande, der bruger PEGI, en stemme. Det er desuden lige vigtigt, at myndighederne i PEGI-landene både holder sig ajour med og er involveret i PEGI. Rådet sikrer denne tovejs informationsstrøm: Rådets medlemmer rekrutteres primært fra myndighederne i PEGI-landene. De kan arbejde som embedsmænd, mediespecialister, psykologer og juridiske rådgivere og er bekendt med beskyttelsen af mindreårige i Europa.

Medlemmer af PEGI-rådet i 2021:

Naam Organisation Country
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Ian Rice VSC Rating Board United Kingdom
Paul Lorenz Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Anna Holm Pingel Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

 

PEGIs ekspertgruppe

Med rådets fokus på landerepræsentation opretholder PEGI også et netværk af tekniske eksperter, der har været en vigtig kilde til rådgivning for PEGI gennem årene. PEGI-ekspertgruppen involverer specialister og akademikere inden for medier, psykologi, gruppeinddeling, juridiske spørgsmål, teknologi, onlineverdenen osv. De rådgiver PEGI ved at overveje den teknologiske og indholdsrelaterede udvikling som anbefalet af PEGI-rådet, PEGIs bestyrelse eller gennem forhold opdaget gennem klageproceduren.

Medlemmer af PEGIs ekspertgruppe i 2021:

Name Organisation Country
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

 

PEGIs klagenævn

Klagenævnet består af en pool af uafhængige eksperter i beskyttelse af mindreårige i forskellige europæiske lande. Hvis der modtages en klage fra en forbruger eller udgiver om en bedømmelse givet til et spil, og PEGI-administratoren ikke kan nå frem til en tilfredsstillende løsning gennem diskussion, forklaring eller forhandling, kan klageren formelt anmode klagenævnet om at mægle. Tre bestyrelsesmedlemmer vil derefter mødes, høre klagen og træffe en afgørelse. Udgivere, der anvender PEGI-systemet, er bundet af klagenævnets afgørelse. Derfor er de forpligtet til at gennemføre de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, og i tilfælde af manglende overholdelse er de underlagt sanktioner som angivet i kodeksen.

Medlemmer af PEGIs klagenævn i 2021:

Name Organisation Country
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

 

PEGIs juridiske udvalg

Da PEGI er et frivilligt system, fungerer det i forbindelse med og er underlagt eksisterende nationale love, uanset om disse forbyder bestemt indhold eller etablerer obligatoriske bedømmelsessystemer. Det juridiske udvalgs rolle er at rådgive PEGI om enhver ændring i national lovgivning i de deltagende lande, der kunne have indvirkning på det frivillige aldersbedømmelsessystem.

PEGIs håndhævelsesudvalg


Håndhævelsesudvalget har ansvaret for at håndhæve bestemmelserne i PEGIs adfærdskodeks, herunder eventuelle konklusioner fra klagenævnet. Håndhævelsesudvalget består af ti medlemmer, hvoraf fem er udgivere, og fem er valgt fra PEGI-rådet.