PEGI Online

PEGI Online

Siden 2003 har PEGI-systemet givet forældre i Europa detaljerede anbefalinger om spilindholds egnethed for unge. PEGI tilbyder pålidelige oplysninger, der er lette at forstå, i form af aldersbedømmelsesmærkater og indholdsbeskrivelser på spilemballage og i digitale butikker, der hjælper folk med at træffe velinformerede købsbeslutninger. 

PEGI online er en udvidelse af PEGI-systemet. Det er i bund og grund et sikkerhedscertifikat med det formål at yde bedre beskyttelse mod uegnet spilindhold og at hjælpe forældre med at forstå risiciene og muligheden for skade i dette miljø. 

PEGI online er baseret på fire hjørnesten:

  • PEGI online sikkerhedskodekset (POSC), som er en del af PEGI-adfædskodekset
  • PEGI-onlinelogoet, som kan vises på websteder, der opfylder bestemmelserne i POSC
  • PEGI-webstedet med oplysninger til ansøgere og til offentligheden
  • en uafhængig administrations-, rådgivnings- og tvistbilæggelsesproces

Licensen til at vise PEGI-onlinelogoet gives til enhver online gameplay tjenesteudbyder, der opfylder kravene i PEGI online sikkerhedskodekset (POSC). Disse krav omfatter forpligtelsen til at holde webstedet frit for ulovligt og krænkende indhold oprettet af brugere og uønskede links samt foranstaltninger til at beskytte unge og deres privatliv, når de engagerer sig i online gameplay. 

Hvis spilwebsteder bærer PEGI-onlinelogoet, oplyses forældre om, at det pågældende spil eller websted kontrolleres af en operatør, der sørger for at anvende bedste praksis til at beskytte unge.