PEGI-organisationen

Det paneuropæiske spilinformations (PEGI) aldersbedømmelsessystem blev oprettet for at hjælpe europæiske forældre med at træffe velinformerede beslutninger om køb af computerspil. Det blev lanceret i foråret 2003 og erstattede en række nationale aldersbedømmelsessystemer med et enkelt system, der nu anvendes over det meste af Europa i mere end 35 lande (Albanien, Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Kosovo, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Nederlandene, Norge, Slovakiet, Slovenien, Polen, Portugal, Rumænien, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz og Det Forenede Kongerige).

Systemet understøttes af store konsolproducenter, herunder Sony, Microsoft og Nintendo, samt af udgivere og udviklere af interaktive spil i hele Europa. Aldersbedømmelsessystemet blev udviklet af Interactive Software Federation of Europe (
ISFE).

Den daglige ledelse, tilsyn og udvikling af PEGI-systemet blev overdraget til PEGI s.a., et uafhængigt, nonprofit-selskab med et socialt formål, der blev oprettet under belgisk lov. På baggrund af bred erfaring styres PEGI ved hjælp af en række bestyrelser og udvalg som omhandlet i artikel 12 i PEGIs adfærdskodeks.