Το σύστημα PEGI βοηθά τους γονείς να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν βιντεοπαιχνίδια.

Το σύστημα PEGI παρέχει ταξινομήσεις ηλικίας για βιντεοπαιχνίδια σε 38 Ευρωπαϊκές χώρες. Η ηλικιακή διαβάθμιση επιβεβαιώνει ότι το παιχνίδι είναι κατάλληλο για παίκτες συγκεκριμένης ηλικίας. Το σύστημα PEGI εξετάζει την ηλικιακή καταλληλότητα του παιχνιδιού, όχι το επίπεδο δυσκολίας.

• ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΩΣ ΟΔΗΓΟΙ: ΟΙ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ PEGI

PEGI 3

The content of games with a PEGI 3 rating is considered suitable for all age groups. The game should not contain any sounds or pictures that are likely to frighten young children. A very mild form of violence (in a comical context or a childlike setting) is acceptable. No bad language should be heard.

PEGI 3

PEGI 7

Game content with scenes or sounds that can possibly frightening to younger children should fall in this category. Very mild forms of violence (implied, non-detailed, or non-realistic violence) are acceptable for a game with a PEGI 7 rating.

PEGI 7

PEGI 12

Video games that show violence of a slightly more graphic nature towards fantasy characters or non-realistic violence towards human-like characters would fall in this age category. Sexual innuendo or sexual posturing can be present, while any bad language in this category must be mild. Gambling as it is normally carried out in real life in casinos or gambling halls can also be present (e.g. card games that in real life would be played for money).

PEGI 12

PEGI 16

This rating is applied once the depiction of violence (or sexual activity) reaches a stage that looks the same as would be expected in real life. The use of bad language in games with a PEGI 16 rating can be more extreme, while games of chance, and the use of tobacco, alcohol or illegal drugs can also be present.

PEGI 16

PEGI 18

The adult classification is applied when the level of violence reaches a stage where it becomes a depiction of gross violence, apparently motiveless killing, or violence towards defenceless characters. The glamorisation of the use of illegal drugs and explicit sexual activity should also fall into this age category.

PEGI 18
ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Bad Language

The game contains bad language. This descriptor can be found on games with a PEGI 12 (mild swearing), PEGI 16 (e.g. sexual expletives or blasphemy) or PEGI 18 rating (e.g. sexual expletives or blasphemy).

Bad Language

Discrimination

The game contains depictions of ethnic, religious, nationalistic or other stereotypes likely to encourage hatred. This content is always restricted to a PEGI 18 rating (and likely to infringe national criminal laws).

Discrimination

Drugs

The game refers to or depicts the use of illegal drugs, alcohol or tobacco. Games with this content descriptor are always PEGI 16 or PEGI 18.

Drugs

Fear

This descriptor may appear on games with a PEGI 7 if it contains pictures or sounds that may be frightening or scary to young children, or on PEGI 12 games with horrific sounds or horror effects (but without any violent content).

Fear

Gambling

The game contains elements that encourage or teach gambling. These simulations of gambling refer to games of chance that are normally carried out in casinos or gambling halls. Games with this sort of content are PEGI 12, PEGI 16 or PEGI 18.

Gambling

Sex

This content descriptor can accompany a PEGI 12 rating if the game includes sexual posturing or innuendo, a PEGI 16 rating if there is erotic nudity or sexual intercourse without visible genitals or a PEGI 18 rating if there is explicit sexual activity in the game. Depictions of nudity in a non-sexual content do not require a specific age rating, and this descriptor would not be necessary.

Sex

Violence

The game contains depictions of violence. In games rated PEGI 7 this can only be non-realistic or non-detailed violence. Games rated PEGI 12 can include violence in a fantasy environment or non-realistic violence towards human-like characters, whereas games rated PEGI 16 or 18 have increasingly more realistic-looking violence.

Violence

In-Game Purchases

This game presents players with the option to purchase digital goods or services with real-world currency. These purchases include but are not limited to bonus levels, skins, surprise items, music, virtual coins and other forms of in-game currency, subscriptions, season passes and upgrades (e.g. to disable ads).

In-Game Purchases

Newly Rated Games

Search Games

Blazing Sails

Iceberg Interactive BV PC

New World

Amazon Digital Services LLC t/a Amazon Game Studios PC

Evil Genius 2: World Domination

Sold Out Sales & Marketing Limited PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Nine to Five

Red Hill Games Ltd PC

Beat Arena

Konami Digital Entertainment BV PC

The Artful Escape

Annapurna Games, LLC PC, Xbox One, Xbox Series X|S

Marvel Puzzle Quest

D3Go - D3Publisher PC

Rocksmith+

Ubisoft EMEA PC

Bless Unleashed

NEOWIZ Corporation PC

Ultra Mission

Gumbo Machine, LLC PlayStation Vita