PEGI veebiturvalisuse koodeks

PEGI veebiturvalisuse koodeks (POSC) on PEGI tegevusjuhendisse kaasatud tingimuste kogum, mille eesmärk on tagada noortele veebipõhises mängukeskkonnas minimaalne turvalisuse tase. Ettevõtted, kelle mängud seda sertifikaati taotlevad, on lubanud, et keelavad oma lehel sobimatu sisu ning tagavad, et mängu kasutajad käituvad korralikult. Kui nad on oma mängu PEGI süsteemis registreerinud, antakse neile luba kasutada PEGI Online'i logo.

Peamised tingimused on:

Järjekindlad privaatsuspõhimõtted

Iga PEGI Online'i litsentsi omanik, kes kogub registreerunud kasutajatelt isikuandmeid, peab rakendama efektiivseid ja järjekindlaid privaatsuspõhimõtteid, mis vastavad Euroopa Liidu ning riiklikele andmekaitseseadustele.

Vanusepiiranguga mängusisu

PEGI Online'i sertifikaati saab taotleda vaid selline mäng, mille sisu on PEGI süsteemi järgi korrektselt hinnatud.

Sobivad kaebusmehhanismid

Olemas on asjakohased mehhanismid, mis võimaldavad mängijatel teada anda mis tahes seotud veebikeskkonnas kohatud sobimatust sisust.

Sobimatu sisu eemaldamine

Litsentsiomanikud teevad kõik endast oleneva tagamaks, et nende kontrolli all olevad veebiteenused ei sisaldaks ebaseaduslikku, solvavat, rassistlikku, alandavat, kõlvatut, ähvardavat või nilbet sisu või midagi, mis võib noorte arengut püsivalt kahjustada.

Veebis registreerunud kasutajatele suunatud kogukonnastandardid

PEGI Online'i litsentsiomanikud keelavad oma kasutajatel toota sisu või käituda viisil, mis on ebaseaduslik, solvav, rassistlik, alandav, kõlvatu, ähvardav või nilbe või mis võib noorte arengut püsivalt kahjustada.

Vastutustundlikud reklaamipõhimõtted
  • kõik reklaamid kajastavad täpselt reklaamitava toote olemust ja sisu ning vajadusel ka vanusepiirangut
  • kõiki reklaame luuakse vastutustundlikult
  • ükski reklaam ei tohi hõlmata sisu, mis võib tõenäoliselt põhjustada tõsiseid või laiaulatuslikke rikkumisi
  • vanusele 16+ või 18+ mõeldud toodete reklaamimisel ei tohi neid reklaame spetsiaalselt noorematele suunata
  • kõrvaltooted või eraldiseisvad tooted, mida müüakse või reklaamitakse koos põhitootega, peavad olema sobilikud põhitoote sihtrühmale
  • litsentsiomanikud peavad teavitama avalikkust üldise teadaandega mis tahes veebiteenusega seotud sponsorlepingute ja/või tootepaigutuste olemasolust