The PEGI Administrators

NICAM

Alankomaiden audiovisuaalisen median luokituslaitos (The Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) on yksi niistä riippumattomista elimistä, jotka hallinnoivat järjestelmää PEGI:n puolesta. NICAM:n tehtäviin kuuluu PEGI 3 ja 7 -pelien kriteerien tarkistaminen, pelikoodaajien koulutus, PEGI-pelien arkistointi ja PEGI-lisenssien myöntäminen.

Lisätietoja löydät sivustolta: 
nicam.nl

VSC Rating Board

VSC Rating Board on lakisääteinen elin, joka vastaa videopelien ikäluokituksesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. PEGI-luokitusjärjestelmän ylläpitäjänä he tarkastavat luokitusten 12, 16 ja 18 pelit PEGI-kriteerejä noudattaen. VSC-arviointilautakunta perustettiin voittoa tavoittelemattomaksi elimeksi kehittämään ja valvomaan käytännesääntöjä, joilla pyritään edistämään korkeita standardeja video- ja tietokonepelialalla. VSC Rating Boardin jäsenyys kattaa kaikki toimialat, ja vähittäiskaupan alalla yli 2000 vähittäiskauppaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Lisätietoja löydät sivustolta: videostandards.org.uk/ratingboard/