ועדות PEGI

מועצת הניהול של PEGI

ועד הניהול של PEGI הוא הליבה של ארגון PEGI. המנהל הכללי אחראי על ניהול הפעילויות השוטפות של PEGI, בהכוונת ועד הניהול. הוועד מורכב מנציגי המשתמשים ב-PEGI (מו"לים ומפתחי משחקים), משומרי הסף של PEGI (יצרני קונסולות המשחקים) ומהמקדמים של PEGI (ארגוני המסחר הלאומיים), וכן מנציגים ממועצת PEGI וקבוצת המומחים של PEGI. מבנה הוועד מבטיח שקיים פיקוח מתאים, תוך כדי שימור כוח הרגולציה הבלתי-תלוי של PEGI.

מועצת PEGI

לאור השימוש ב-PEGI ביותר מ-35 מדינות, חשוב שהמערכת תהיה מעודכנת בכל התפתחות חברתית, פוליטית וחוקתית באזור כולו. המועצה אחראית להכתבת המלצות, כדי להבטיח העברה וביטוי של התפתחויות ברמה הלאומית והאירופאית במערכת PEGI ובקוד ההתנהגות. המועצה מעניקה קול למדינות המשתמשות ב-PEGI. לא פחות חשוב מכך, הרשויות במדינות PEGI מתעדכנים ומעורבים ב-PEGI. המועצה מבטיחה זרימת מידע דו-כיוונית: חברי המועצה מגויסים בעיקר מהרשויות במדינות PEGI, ועוסקים בתפקידים כגון עובדי מדינה, מומחי מדיה, פסיכולוגים ופרקליטים המתמחים בהגנה על קטינים באירופה.

חברי מועצת PEGI לשנת 2018:

 

קבוצת המומחים של PEGI

המועצה מתמקדת בייצוג מדינות, ו-PEGI מנהלת גם רשת של מומחים טכניים, שמהווים מקור חשוב לחוות דעת ל-PEGI לאורך השנים. קבוצת המומחים של PEGI משתפת מומחים ואקדמאים בתחומי המדיה, הפסיכולוגיה, הסיווג, המשפט, הטכנולוגיה והפיתוח מבוסס-התוכן, בהתאם להמלצת מועצת PEGI, ועד הניהול של PEGI או נסיבות שהועלו באמצעות נוהל התלונות.

חברי מועצת המומחים של PEGI לשנת 2021:

שם ארגון

מדינה

Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Ian Rice VSC Rating Board United Kingdom
Paul Lorenz Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Anna Holm Pingel Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

 

קבוצת המומחים של PEGI

המועצה מתמקדת בייצוג מדינות, ו-PEGI מנהלת גם רשת של מומחים טכניים, שמהווים מקור חשוב לחוות דעת ל-PEGI לאורך השנים. קבוצת המומחים של PEGI משתפת מומחים ואקדמאים בתחומי המדיה, הפסיכולוגיה, הסיווג, המשפט, הטכנולוגיה והפיתוח מבוסס-התוכן, בהתאם להמלצת מועצת PEGI, ועד הניהול של PEGI או נסיבות שהועלו באמצעות נוהל התלונות.

חברי מועצת המומחים של PEGI לשנת 2021:

Name Organisation Country
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

 

ועד התלונות של PEGI

ועד התלונות מורכב ממאגר של מומחים בלתי-תלויים בתחום ההגנה על קטינים ממדינות אירופאיות שונות. במידה שמתקבלת תלונה מלקוח או ממו"ל בנוגע לדירוג הניתן למשחק, ואין אפשרות להגיע להסדר עם מנהלי PEGI בדרך של דיון, הסבר או משא ומתן, ניתן לבקש מוועד התלונות לתווך באופן רשמי. שלושה חברי הוועד יתכנסו, ישמעו את התלונה, ויחליטו איך להכריע. החלטת ועדת התלונות מחייבת את המו"לים המשתמשים במערכת PEGI. בהתאם לכך, הם מחויבים לבצע כל פעולה מתקנת שתידרש, ובמקרה של אי ציות, הם חשופים לסנקציות, כפי שמופיעות בקוד.

חברי ועד התלונות של PEGI לשנת 2021:

Name Organisation Country
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

 

הוועדה המשפטית של PEGI

מאחר ו-PEGI היא מערכת וולונטרית, היא פועלת בשילוב עם חוקי מדינות קיימים וכפופה להם, בין אם הם אוסרים על תוכן מסוים או מגדירים מערכות דירוג נדרשות. תפקיד הוועדה המשפטית הוא לייעץ ל-PEGI לגבי כל שינויי חקיקה במדינות המשתתפות, אשר עשוי להשפיע על מערכת דירוג הגיל הוולונטרית.

ועדת האכיפה של PEGI
ועדת האכיפה אחראית על אכיפת הוראות קוד ההתנהגות של PEGI , לרבות כל החלטה של ועד התלונות. ועדת האכיפה מורכבת מעשרה חברים, מתוכם חמישה מו"לים, וחמישה חברים הנבחרים ממועצת PEGI.