PEGI באינטרנט

מאז 2003, מערכת PEGIPEGI Online מספקת להורים באירופה המלצות מפורטות באשר להתאמת תוכן המשחקים לצעירים. PEGI מציעה מידע אמין שקל להבין, בתצורה של תגיות דירוג גיל ותיאורי תוכן, על גבי אריזת המשחק ובחנויות הדיגיטליות, ובכך מסייעת לאנשים לקבל החלטות רכישה מיודעות. 

PEGI Online הוא הרחבה של מערכת PEGI. מדובר למעשה באישור בטיחות שנועד לספק הגנה משופרת מפני תוכן משחק בלתי-הולם ולסייע להורים להבין את הסיכונים ואת הפגיעה האפשרית בסביבה זו. 

PEGI Online מבוסס על ארבעה עקרונות:

  • קוד הבטיחות באינטרנט של PEGI או (POSC), הוראות שהן חלק מקוד ההתנהגות של PEGI
  • הלוגו של PEGI Online, שניתן להציגו באתרי אינטרנט אשר עומדים בהוראות ה-POSC
  • אתר האינטרנט של PEGI, המכיל מידע לפונים ולציבור הרחב
  • תהליך בלתי-תלוי לצורכי מנהלה, חוות דעת ובוררות

הרישיון להציג את הלוגו של PEGI Online ניתן לכל ספקי השירותים למשחקים מקוונים העומדים בדרישות שנקבעו בקוד הבטיחות באינטרנט של PEGI או (POSC). דרישות אלו כוללות את המחויבות לשמור על אתר האינטרנט נקי מתוכן בלתי חוקי ופוגעני שנוצר ע"י המשתמשים וכן מקישורים לא רצויים, כמו גם צעדים להגנה על צעירים ופרטיותם כאשר הם משתתפים במשחקים מקוונים. 

כאשר אתרי משחקים נושאים את הלוגו של PEGI Online, ההורים יודעים שאת האתר מנהל מפעיל שחשוב לו ליישם שיטות עבודה נאותות להגנה על צעירים.