PEGI Online Biztonsági Szabályzat

A PEGI Online Biztonsági Szabályzat (POSC) a PEGI Magatartási Szabályzat részét képező rendelkezések csoportja, amelynek célja a védelem minimális szintjének biztosítása a fiatalok számára az online játékkörnyezetben. Azok a cégek, amelyek a játékaik számára igénylik ezt a tanúsítványt, kötelezik magukat a nem megfelelő anyagoknak az oldalukról való letiltására és a megfelelő magatartás biztosítására a felhasználóik körében. Amint regisztrálták a szóban forgó játékot a PEGI rendszerben, jogosultak lesznek a PEGI Online logót megjeleníteni.

A legfőbb rendelkezések a következők:

Koherens adatvédelmi szabályzat

A PEGI Online engedély minden olyan birtokosa, aki az előfizetőktől személyes adatokat gyűjt, köteles hatékony és koherens adatvédelmi szabályzatot fenntartani az Európai Uniós és a nemzeti adatvédelmi törvényeknek megfelelőn.

Korhatár-besorolással rendelkező játéktartalom

Csak olyan játéktartalom igényelheti a PEGI Online igazolást, amely megfelelő besorolást kapott a PEGI rendszerben.

Megfelelő jelentési mechanizmusok

Megfelelő eljárásokat kell bevezetni abból a célból, hogy a játékosok jelenthessék a nem kívánatos tartalmak jelenlétét bármilyen kapcsolódó online környezetben.

Nem megfelelő tartalom eltávolítása

Az engedély birtokosai minden tőlük telhetőt megtesznek annak biztosításáért, hogy az általuk ellenőrzött online szolgáltatások mentesek legyenek mindennemű illegális, sértő, rasszista, megalázó, pejoratív, fenyegető, obszcén tartalomtól vagy olyan tartalomtól, amely tartósan károsíthatja a fiatalok fejlődését.

Közösségi standardok online előfizetőknek

A PEGI Online engedély birtokosai kötelesek megtiltani az előfizetőknek, hogy illegális, sértő, rasszista, megalázó, pejoratív, fenyegető, obszcén vagy a fiatalok fejlődésének tartós károsítására alkalmas tartalmat tegyenek közzé, vagy ilyen viselkedést tanúsítsanak.

Felelős hirdetési szabályzat

  • minden hirdetésnek pontosan tükröznie kell az ábrázolt termék jellegét és tartalmát, és ahol ez ésszerűen kivitelezhető, ott a besorolását is jelölni kell

  • minden hirdetést a közönség felé érzett felelősségtudattal kell megalkotni

  • semmilyen hirdetés nem rendelkezhet olyan tartalommal, amely valószínűleg súlyos vagy széleskörű sérelmet okoz

  • a 16+ vagy 18+ besorolással rendelkező termékek hirdetéseivel nem szabad specifikusan az ennél fiatalabb korosztályt megszólítani

  • a kiegészítő vagy különálló termékeknek, amelyeket a fő termékekkel összefüggésben árulnak vagy népszerűsítenek, megfelelőnek kell lenniük a fő termék célközönsége számára

  • az engedély birtokosainak általános nyilatkozat útján tájékoztatniuk kell a közönséget bármilyen online szolgáltatással összefüggő szponzoráció jelenlétéről és/vagy a termékelhelyezések jelenlétéről.