Как оценяваме игрите

PEGI използва единен набор от критерии за определяне на възрастовия рейтинг на дадена видеоигра, но има две различни процедури за рейтинг, адаптирани към нуждите на различните бизнес модели.

Използвайки традиционния метод за потвърждаване преди публикуване:

Много игри за конзола и PC все още се публикуват като физически продукт и се продават чрез магазини за търговия на дребно. Добре работещата процедура е от ключово значение, за да се гарантира, че на кутията на тези игри винаги се посочва правилната възрастова класификация:

  1. Преди публикуване издателите попълват формуляр за оценка на съдържанието за всяка версия на продукта си. В този въпросник се изисква информация относно съдържанието на продукта, разглежда се възможното присъствие на насилие, сексуално съдържание, вулгарен език и друго аудиовизуално съдържание, което е възможно да бъде счетено за неподходящо за всички възрасти.
  2. Въз основа на отговорите от издателя онлайн системата за рейтинг на PEGI автоматично определя условен възрастов рейтинг с описатели на съдържанието.
  3. Администраторите на PEGI получават играта от издателя и преглеждат подробно условния възрастов рейтинг. NICAM се грижи за игрите с рейтинг 3 и 7, докато Съветът за рейтинг VSC преглежда тези с рейтинг 12, 16 и 18.
  4. В зависимост от прегледа администраторите одобряват или променят условния рейтинг и PEGI доставя лиценз на издателя за използването на иконата за възрастов рейтинг и съответните описатели на съдържанието.
  5. Издателят вече е упълномощен да възпроизвежда съответното лого за рейтинг и описатели на съдържанието на опаковката или в цифровия търговски обект съгласно Насоките за обозначаване на PEGI и Кодекса за поведение на PEGI.

Този традиционен метод изобщо не е практичен за изцяло цифровите търговци, които пускат на пазара хиляди нови продукти (а дори повече продукти се актуализират или променят) ежедневно. В IARC бе създадено по-бързо, позволяващо мащабиране решение с възможност за бърз отклик на промени или грешки:

Използване на потвърждение след публикуване за цифрови продукти:

IARC logo

Хиляди нови игри и приложения за смартфони, таблети, PC или конзоли се публикуват всеки ден в цифрови магазини. IARC, коалиция на рейтингови органи от Европа, Австралия, Бразилия, Северна Америка и Южна Корея, има за цел да предоставя решение за глобализирания пазар на цифровите игри (изтегляния, приложения, както и базирани в браузър игри).

Вместо да се налага да администрират собствените си системи за рейтинг, магазините и платформите могат да използват установените стандарти, същевременно спазвайки изискванията за класификация на съдържанието, които се налагат по закон в определени държави. Разработчиците се освобождават от задължението да преминават множество процеси за получаване на рейтинги за различните територии и търговци. А на потребителите се представя последователно прилаган набор от познати и заслужили доверие рейтинги, които отразяват местната, отличителна чувствителност относно съдържанието и уместността според възрастта.

По отношение на методологията IARC е проектирана като по-гъвкава и персонализирана процедура, която да може да се справя с голям брой нови приложения и актуализации на приложения:

1. Издател подава игра или приложение на търговец за цифрово публикуване. Като неразделна част от процедурата за подаване издателят трябва да попълни въпросника на IARC, който представлява единен набор от въпроси относно съдържанието и интерактивните елементи на продукта. Въпросникът комбинира критериите за класификация на участващите рейтингови съвети.

2. След попълване на въпросника издателят незабавно получава лиценз с възрастови рейтинги на участващите рейтингови съвети. Процесът за класификация е безплатен. Веднага след публикуване на играта или приложението съответният възрастов рейтинг се посочва в магазина.

3. Администраторите от рейтинговите съвети на IARC работят съвместно за проверяване на обширен напречен разрез на всички класификации. Прилагат се разнообразни тактики за гарантиране на правилното прилагане на възрастовите рейтинги, включително търсене по ключови думи, проверки на най-теглените, искания до издатели и потребители и др. В случай на грешка неправилният възрастов рейтинг може да се смени много бързо.