Организацията PEGI

Системата за възрастов рейтинг на Паневропейската информация за игри (PEGI) е основана, за да помага на европейските родители да вземат информирани решения при закупуване на компютърни игри. Тя бе въведена през пролетта на 2003 г. и замени редица национални системи за възрастов рейтинг с единна система, която сега се използва в по-голямата част на Европа в над 35 държави (Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Израел, Италия, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Словакия, Словения, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Испания, Швеция, Швейцария Украйна и Обединеното кралство).

Системата се поддържа от основните производители на конзоли, включително Sony, Microsoft и Nintendo, както и от издателите и разработчиците на интерактивни игри в цяла Европа. Системата за възрастов рейтинг бе разработена от Европейската федерация за интерактивен софтуер (
ISFE).

Ежедневното управление, наблюдение и разработка на системата PEGI бе поверено на PEGI s.a., независимо дружество с нестопанска цел със социално предназначение, основано съгласно белгийското законодателство. Въз основа на богат опит PEGI се ръководи посредством редица съвети и комитети, както е предвидено в член 12 от Кодекса за поведение на PEGI.