Статистика относно PEGI

В тази статистика са включени всички рейтинги PEGI, определени въз основа на традиционната процедура за поставяне на рейтинг PEGI преди публикуване, която се прилага за всички игри, публикувани на дискове или дискети за конзоли на Microsoft, Nintendo и Sony и за компютър.

Ако играта не е публикувана във физически формат, а е достъпна само за цифрово изтегляне, издателят може да избере да използва традиционната процедура за поставяне на рейтинг преди публикуване или може да използва широко прилаганата процедура на IARC (която се основава на абсолютно същите критерии). Игрите, които получават рейтинг PEGI чрез IARC, не са включени в статистиката по-долу.

1. Брой оценени продукти по възрастова категория до края на 2017 г.

Age Class

2017

%

Since 2003

%

3

441

22,3%

11531

39,6%

7

455

23%

4877

16,7%

12

535

27%

6701

23%

16

362

18,3%

3886

13,3%

18

185

9,4%

2148

7,4%

Total

1978

100%

29143

100%

2.Брой продукти по описател на съдържание

Platform

3

7

12

16

18

Total

Violence

 

430

417

301

185

1333

Bad Language

 

 

232

115

125

472

Fear/Horror

 

96

37

 

 

133

Sex

 

 

72

24

9

105

Drugs/Alcohol

 

 

 

34

9

43

Gambling

 

 

8

2

3

13

Discrimination

 

 

 

 

0

0