Статистика относно PEGI

В тази статистика са включени всички рейтинги PEGI, определени въз основа на традиционната процедура за поставяне на рейтинг PEGI преди публикуване, която се прилага за всички игри, публикувани на дискове или дискети за конзоли на Microsoft, Nintendo и Sony и за компютър.

Ако играта не е публикувана във физически формат, а е достъпна само за цифрово изтегляне, издателят може да избере да използва традиционната процедура за поставяне на рейтинг преди публикуване или може да използва широко прилаганата процедура на IARC (която се основава на абсолютно същите критерии). Игрите, които получават рейтинг PEGI чрез IARC, не са включени в статистиката по-долу.

1. Брой оценени продукти по възрастова категория до края на 2020 г.

stats

2.Брой продукти по описател на съдържание

stats

*Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating