Komise PEGI

SPRÁVNÍ RADA PEGI

Správní rada PEGI je základní organizací PEGI. Generální ředitel zodpovídá za chod každodenních činností PEGI na základě pokynů správní rady. Představenstvo tvoří zástupci uživatelů PEGI (vydavatelé a vývojáři her), zprostředkovatelé PEGI (výrobci herních konzolí) a promotéři PEGI (vnitrostátní obchodní sdružení) spolu se zástupci rady PEGI a skupiny odborníků PEGI. Tato struktura představenstva zajišťuje řádný dohled při zachování samoregulační síly PEGI.

RADA PEGI

Systém hodnocení PEGI se používá ve více než 35 zemích, je proto velmi důležité, aby byl v souladu se sociálním, politickým a právním vývojem v celém regionu. Rada zodpovídá za poskytování doporučení, aby se vnitrostátní i evropský vývoj komunikován a promítnul do systému PEGI a jeho kodexu chování. Rada je hlasem zemí, které používají systém hodnocení PEGI. Stejně důležité je, aby orgány v zemích PEGI držely s PEGI krok a angažovaly se. Rada zajišťuje tento oboustranný tok informací: členové rady jsou primárně nabíráni z orgánů zemí PEGI, kde pracují jako státní zaměstnanci, odborníci na média, psychologové a právní poradci zběhlí v oblasti ochrany menšin v Evropě.

Členové rady PEGI v roce 2021:

Jméno Organizace Země
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

SKUPINA ODBORNÍKŮ PEGI

Díky zaměření rady na zástupce země si PEGI udržuje rovněž síť technických odborníků, kteří jsou pro PEGI dlouhá léta důležitým zdrojem doporučení. Skupina odborníků PEGI zahrnuje specialisty a akademické pracovníky z oblasti médií, psychologie, klasifikace, právních záležitostí, technologie, online světa atp. Poradenství poskytují PEGI přezkoumáním technologického a obsahového vývoje na základě doporučení rady PEGI, správní rady PEGI nebo prostřednictvím okolností, které byly vyneseny na světlo při projednávání stížností.

Členové skupin odborníků PEGI v roce 2021:

Jméno Organizace Země
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

RADA PRO STÍŽNOSTI PEGI

Rada pro stížnosti je tvořena skupinou nezávislých odborníků na ochranu menšin z různých evropských zemí. V případě stížnosti ze strany zákazníka nebo vydavatele ohledně zařazení hry do dané kategorie a bez dosažení uspokojivé dohody se správcem systému hodnocení PEGI prostřednictvím diskuze, vysvětlení nebo vyjednávání, může být rada pro stížnosti formálně požádána převzít roli zprostředkovatele. Poté se sejdou tři členové rady, aby si vyslechli stížnost a vynesli rozhodnutí. Vydavatelé používající systém PEGI jsou vázáni rozhodnutím rady pro stížnosti. Dále jsou povinni provést veškeré požadované nápravné akce a v případě nedodržení předpisů podléhají sankcím stanoveným kodexem.

Členové rady pro stížnosti PEGI v roce 2021:

Name Organisation Country
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PRÁVNÍ VÝBOR PEGI

Jelikož PEGI je dobrovolnický systém, funguje v souladu se stávajícími vnitrostátními právními předpisy a je jim podřízen bez ohledu na to, jestli zakazují určitý obsah nebo zavádějí povinné systémy hodnocení. Rolí právního výboru je poskytovat PEGI poradenství týkající se jakýchkoliv změn ve vnitrostátní právní úpravě v účastnických zemích, které by mohly mít vliv na dobrovolný systém hodnocení podle věku.

EXEKUČNÍ VÝBOR PEGI
Exekuční výbor je pověřený prosazování opatření kodexu chování PEGI včetně veškerých závěrů rady pro stížnosti. Exekuční výbor tvoří deset členů, z nichž pět jsou vydavatelé a pět zvolila rady PEGI.