Sådan bedømmer vi spil

PEGI bruger et enkelt sæt kriterier til at fastlægge aldersgrænsen for et videospil, men der er to forskellige bedømmelsesprocedurer, der er tilpasset behovene for forskellige forretningsmodeller.

Brug af den traditionelle metode til førudgivelseskontrol:

  1. Mange konsol- og pc-spil udgives stadig som et fysisk produkt og sælges via detailhandlere. For at sikre at disse spil altid viser den korrekte aldersgruppeinddeling på æsken, er en robust procedure afgørende.
  2. Forud for udgivelsen udfylder udgivere en indholdsevalueringsformular for hver enkelt version af deres produkt. Dette spørgeskema spørger til produktets indhold. Der ses på eventuel forekomst af vold, sex, upassende sprog og andet audiovisuelt indhold, der kan betragtes som upassende for alle aldersgrupper.
  3. Baseret på udgiverens svar fastlægger PEGIs onlinebedømmelsessystem automatisk en foreløbig aldersbedømmelse med indholdsbeskrivelser.
  4. PEGI-administratorer modtager spillet fra udgiveren og gennemgår grundigt den foreløbige aldersbedømmelse. NICAM tager sig af spillene, der er bedømt til 3 og 7, mens VSC Rating Board gennemgår de, der er bedømt til 12, 16 og 18.
  5. Afhængigt af gennemgangen godkender eller ændrer administratorerne den foreløbige bedømmelse, og PEGI udsteder en licens til udgiveren om brugen af aldersbedømmelsesikonet og den/de relevante indholdsbeskriver/e.
  6. Udgiveren har nu tilladelse til at reproducere det relevante aldersbedømmelseslogo og indholdsbeskriver/e på emballagen eller på det digitale salgssted i overensstemmelse med PEGIs retningslinjer for mærkning og PEGIs adfærdskodeks.

Denne traditionelle metode er slet ikke praktisk for rent digitale butikker, hvor tusindvis af nye produkter kommer ind på markedet (og endda flere produkter opdateres eller ændres) dagligt. En hurtigere, mere skalerbar løsning med mulighed for at reagere hurtigt på ændringer eller fejl blev fundet i IARC:

Brug af efterudgivelseskontrol for digitale produkter:

IARC logo

Hver dag udgives der tusindvis af nye spil og apps til smartphones, tablets, pc'er eller konsoller i digitale butikker. IARC, en sammenslutning af bedømmelsesmyndigheder fra Europa, Australien, Brasilien, Nordamerika og Sydkorea, har som mål at levere en løsning til dette globaliserede marked for digitale spil (downloads, apps samt browserbaserede spil).

I stedet for at skulle administrere deres egne bedømmelsessystemer kan forretninger og platforme anvende de etablerede standarder, samtidig med at de overholder de indholdsinddelingsskrav, der er påkrævet ved lov i visse lande. Udviklere kan nu slippe for at skulle gennemgå en lang række processer for at opnå bedømmelser for de forskellige territorier og forretninger. Og forbrugerne præsenteres for et konsekvent anvendt sæt velkendte og betroede bedømmelser, der afspejler deres lokale, særskilte opfattelser af indhold og aldersegnethed.

Hvad angår metodologi, er IARC designet som en mere fleksibel og skræddersyet procedure, der kan håndtere det store antal nye apps og app-opdateringer:

1. En udgiver sender et spil eller en app til en butik til digital udgivelse. Som en integreret del af denne indsendelsesprocedure skal udgiveren udfylde IARC-spørgeskemaet, som er et enkelt sæt spørgsmål om produktets indhold og interaktive elementer. Spørgeskemaet kombinerer gruppeinddelingskriterierne for de deltagende bedømmelsesbestyrelser.

2. Når spørgeskemaet er blevet udfyldt, modtager udgiveren øjeblikkeligt en licens med aldersbedømmelser fra de deltagende bedømmelsesbestyrelser. Inddelingsprocessen er gratis. Så snart spillet eller appen er udgivet, vises den tilhørende aldersbedømmelse i butikken.

3. Administratorer fra IARC-bedømmelsesbestyrelser arbejder sammen for at kontrollere et robust tværsnit af alle inddelinger. Der anvendes en række forskellige taktikker, herunder nøgleordssøgning, kontroller af de mest downloadede spil, udgiver- og forbrugerforespørgsler samt andre for at sikre, at aldersbedømmelserne anvendes korrekt. I tilfælde af en fejl kan den forkerte aldersbedømmelse ændres meget hurtigt.

  • PEGI-adfærdskodeksen

PEGI-systemet er baseret på en adfærdskodeks: En tekst på engelsk med et sæt regler, som enhver udgiver, der anvender PEGI-systemet, er kontraktmæssigt forpligtet af. Kodeksen omhandler aldersmærkning og markedsføring og afspejler videospilbranchens forpligtelse til at informere offentligheden på en ansvarlig måde.