PEGIs administratorer

NICAM

NICAM, det nederlandske institut for gruppeinddeling af audiovisuelle medier, er et af de to uafhængige organer, der administrerer systemet på vegne af PEGI. NICAMs opgaver omfatter kontrol af PEGI 3- og 7-spillene mod kriterierne, oplæring af kodere, arkivering af PEGI-spil og udstedelse af PEGI-licenser.

Se flere oplysninger her: 
nicam.nl

VSC Rating Board

VSC Rating Board er det lovpligtige organ, der er ansvarlig for aldersbedømmelsen af videospil i Det Forenede Kongerige. Som administrator af PEGI-bedømmelsessystemet kontrollerer de spillene med 12-, 16- og 18-bedømmelser imod PEGI-kriterierne. VSC Rating Board blev oprettet som et nonprofit-organ for at udvikle og overvåge en adfærdskodeks designet til at fremme høje standarder inden for video- og computerspilindustrien. VSC Rating Board-medlemsskabet dækker alle sektorer af forretningsområdet, og på detailsiden repræsenterer det mere end 2000 detailforretninger i hele Det Forenede Kongerige.

Se flere oplysninger her: videostandards.org.uk/ratingboard/