PEGI online sikkerhedskodeks

PEGI online sikkerhedskodekset (POSC) er et sæt bestemmelser, der er integreret i PEGI adfærdskodekset for at fremme et minimumsniveau af beskyttelse for unge i onlinespilmiljøer. Virksomheder, hvis spil ansøger om dette certifikat, forpligter sig til at forbyde upassende materiale fra deres websted og sikre passende adfærd blandt brugerne. Når de har registreret det pågældende spil i PEGI-systemet, bliver de autoriseret til at udstille PEGI-onlinelogoet.

De vigtigste bestemmelser er:

En samlet politik til at beskytte privatlivet

Enhver PEGI onlinelicensindehaver, der indsamler personlige oplysninger fra abonnenter, opretholder en effektiv og sammenhængende privatlivspolitik i overensstemmelse med EU's og de nationale databeskyttelseslove.

Aldersbedømt spilindhold

Kun spilindhold, der er blevet bedømt korrekt under PEGI-systemet, kan ansøge om PEGI onlinecertifikatet.

Passende rapporteringsmekanismer

Der er stillet passende mekanismer til rådighed for at give spillerne mulighed for at rapportere tilstedeværelsen af uønsket indhold i ethvert relateret onlinemiljø.

Fjernelse af upassende indhold

Licensindehavere vil gøre deres bedste for at sikre, at onlinetjenester under deres kontrol holdes fri for indhold, der er ulovligt, krænkende, racistisk, nedværdigende, ødelæggende, truende, uanstændigt, eller som permanent kan værdiforringe unges udvikling.

Fællesskabsstandarder for onlineabonnenter

PEGI onlinelicensindehavere vil forbyde abonnenter at introducere indhold eller deltage i onlineadfærd, der er ulovligt, krænkende, racistisk, nedværdigende, ødelæggende, truende, uanstændigt, eller som permanent kan værdiforringe unges udvikling.

En ansvarlig annonceringspolitik
  • Alle annoncer vil nøjagtigt afspejle arten og indholdet af det repræsenterede produkt og, hvor det er rimeligt praktisk muligt, den publicerede bedømmelse
  • Alle reklamer skal oprettes med ansvarsfølelse over for offentligheden
  • Ingen reklamer må indeholde noget, der kan forårsage alvorlig eller udbredt krænkelse
  • Reklamer for produkter, der er bedømt til 16+ eller 18+, må ikke specifikt rettes mod et yngre publikum
  • Supplerende eller separate produkter, der sælges eller markedsføres i forbindelse med et kerneprodukt, skal være passende for det publikum, som kerneproduktet er beregnet til
  • Licensindehaverne bør oplyse offentligheden gennem en generel erklæring om eksistensen af sponsorater og/eller eksistensen af "produktplaceringer" i forbindelse med enhver onlineservice