Για εκδότες και προγραμματιστές

 εάν είστε εκδότης ή προγραμματιστής παιχνιδιών και χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με:

- τη διαδικασία εγγραφής της εταιρείας σας ως μέλους του PEGI·

- τη διαδικασία υποβολής του παιχνιδιού σας για ηλικιακή ταξινόμηση·

- τη διαδικασία ταξινόμησης PEGI·

- τις Κατευθυντήριες Γραμμές Επισήμανσης και Διαφήμισης του PEGI

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας επιλέγοντας την κατηγορία «Είμαι προγραμματιστής ή εκδότης και έχω μια ερώτηση». Οι διαχειριστές μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας το συντομότερο δυνατό με τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε.