Στατιστικά στοιχεία για το PEGI

Σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται όλες οι διαβαθμίσεις PEGI που είχαν εκδοθεί με χρήση της κλασικής διαδικασίας διαβάθμισης PEGI η οποία εφαρμόζεται πριν από την κυκλοφορία κάθε παιχνιδιού για τις εξής κατηγορίες παιχνιδιών: 
- σε όλα τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε δίσκο ή κασέτα για τις κονσόλες της Microsoft, της Nintendo και της Sony, καθώς και για Η/Υ.
- σε όλα τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή για συσκευές της Microsoft και της Sony (συμπεριλαμβανομένων των smartphone και των tablet).
- σε πολλά παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή για PC.

Ορισμένα παιχνίδια τα οποία διατίθενται προς ψηφιακή λήψη αποκτούν διαβάθμιση PEGI μέσω μιας διαφορετικής διαδικασίας: χρησιμοποιείται το Σύστημα IARC. Παραδείγματα αποτελούν: το Nintendo eShop, το Google Play store και το Oculus VR Store. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι ταξινομήσεις ηλικίας δεν περιλαμβάνονται στις παρακάτω διαθέσιμες στατιστικές.

1.Αριθμός προϊόντων που διαβαθμίστηκαν ανά κατηγορία ηλικίας μέχρι τα τέλη του 2017

Age Class

2017

%

Since 2003

%

3

441

22,3%

11531

39,6%

7

455

23%

4877

16,7%

12

535

27%

6701

23%

16

362

18,3%

3886

13,3%

18

185

9,4%

2148

7,4%

Total

1978

100%

29143

100%

 

2. Αριθμός προϊόντων ανά περιγραφική ένδειξη περιεχομένου

Platform

3

7

12

16

18

Total

Violence

 

430

417

301

185

1333

Bad Language

 

 

232

115

125

472

Fear/Horror

 

96

37

 

 

133

Sex

 

 

72

24

9

105

Drugs/Alcohol

 

 

 

34

9

43

Gambling

 

 

8

2

3

13

Discrimination

 

 

 

 

0

0