Στατιστικά στοιχεία για το PEGI

Σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται όλες οι διαβαθμίσεις PEGI που είχαν εκδοθεί με χρήση της κλασικής διαδικασίας διαβάθμισης PEGI η οποία εφαρμόζεται πριν από την κυκλοφορία κάθε παιχνιδιού για τις εξής κατηγορίες παιχνιδιών: 
- σε όλα τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε δίσκο ή κασέτα για τις κονσόλες της Microsoft, της Nintendo και της Sony, καθώς και για Η/Υ.
- σε όλα τα παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή για συσκευές της Microsoft και της Sony (συμπεριλαμβανομένων των smartphone και των tablet).
- σε πολλά παιχνίδια τα οποία κυκλοφορούν σε ψηφιακή μορφή για PC.

Ορισμένα παιχνίδια τα οποία διατίθενται προς ψηφιακή λήψη αποκτούν διαβάθμιση PEGI μέσω μιας διαφορετικής διαδικασίας: χρησιμοποιείται το Σύστημα IARC. Παραδείγματα αποτελούν: το Nintendo eShop, το Google Play store και το Oculus VR Store. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι ταξινομήσεις ηλικίας δεν περιλαμβάνονται στις παρακάτω διαθέσιμες στατιστικές.

1.Αριθμός προϊόντων που διαβαθμίστηκαν ανά κατηγορία ηλικίας μέχρι τα τέλη του 2020

stats

2. Αριθμός προϊόντων ανά περιγραφική ένδειξη περιεχομένου

stats

*Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating