Τι σημαίνουν οι επισημάνσεις;

Σχετικά με το σύστημα PEGI

PEGI 3

PEGI 3

Το περιεχόμενο των παιχνιδιών με διαβάθμιση PEGI 3 κρίνεται κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το παιχνίδι δεν πρέπει να περιέχει ήχους ή εικόνες που είναι πιθανό να τρομάξουν τα μικρά παιδιά. Γίνεται αποδεκτή κάποιου βαθμού βίας ήπιας μορφής (σε κωμικό πλαίσιο ή παιδικό σκηνικό). Δεν πρέπει να ακούγεται χυδαία γλώσσα.

PEGI 7

PEGI 7

Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτουν παιχνίδια τα οποία περιέχουν κάποιες πιθανώς τρομακτικές σκηνές ή ήχους για μικρότερα παιδιά. Πολύ ήπιες μορφές βίας (υπονοούμενη, μη παραστατική ή μη ρεαλιστική βία) είναι αποδεκτές για παιχνίδια με διαβάθμιση PEGI 7.

PEGI 12

PEGI 12

Σε αυτή την κατηγορία ηλικίας εμπίπτουν βιντεοπαιχνίδια τα οποία δείχνουν βία ελαφρώς πιο παραστατικής φύσης προς φανταστικούς χαρακτήρες ή μη ρεαλιστική βία προς χαρακτήρες με ανθρώπινη εμφάνιση. Τυχόν χυδαία γλώσσα σε αυτή την κατηγορία πρέπει να είναι ήπια, ενώ μπορούν να περιέχονται σεξουαλικά υπονοούμενα ή πόζες. Μπορούν επίσης να παρουσιάζονται τυχερά παιχνίδια όπως αυτά διεξάγονται συνήθως στην πραγματική ζωή σε καζίνο ή αίθουσες τυχερών παιχνιδιών (για παράδειγμα, χαρτοπαίγνια που στην πραγματική ζωή παίζονται για χρήματα).

PEGI 16

PEGI 16

Αυτή η διαβάθμιση εφαρμόζεται όταν η απεικόνιση βίας (ή σεξουαλικής δραστηριότητας) φτάνει σε επίπεδο που φαίνεται ίδιο με αυτό που θα αναμενόταν στην πραγματική ζωή. Στα παιχνίδια με διαβάθμιση 16 μπορεί να περιέχεται πιο ακραίου βαθμού χυδαία γλώσσα, καθώς επίσης και απεικονίσεις διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και χρήσης καπνού, αλκοόλ και παράνομων ναρκωτικών ουσιών.

PEGI 18

Η ταξινόμηση στην κατηγορία για ενήλικες εφαρμόζεται όταν το επίπεδο της βίας φτάνει σε στάδιο τέτοιο ώστε να αφορά απεικόνιση ακραίας βίας, προφανώς αναίτιας δολοφονίας ή βίας προς ανυπεράσπιστους χαρακτήρες. Η εξιδανίκευση της χρήσης παράνομων ναρκωτικών ουσιών και η άσεμνη σεξουαλική δραστηριότητα εμπίπτουν επίσης σε αυτή την κατηγορία ηλικίας.  

Οι περιγραφικές ενδείξεις περιεχομένου PEGI

Violence

Το παιχνίδι εμπεριέχει απεικονίσεις βίας. Σε παιχνίδια με διαβάθμιση PEGI 7 αυτή μπορεί μόνο να μη ρεαλιστική ή μη παραστατική απεικόνιση βίας. Παιχνίδια διαβάθμισης PEGI 12 μπορούν να περιλαμβάνουν βία σε φανταστικό περιβάλλον ή μη ρεαλιστική απεικόνιση βίας προς χαρακτήρες με ανθρώπινη εμφάνιση, ενώ σε παιχνίδια διαβάθμισης PEGI 16 ή 18 η απεικόνιση βίας μοιάζει περισσότερο ρεαλιστική.

Bad Language

Το παιχνίδι εμπεριέχει χυδαία γλώσσα. Αυτή η περιγραφική ένδειξη βρίσκεται σε παιχνίδια με διαβάθμιση PEGI 12 (ήπια βωμολοχία), PEGI 16 (π.χ. σεξουαλική εξύβριση ή βλασφημία) ή PEGI 18 (π.χ. σεξουαλική εξύβριση ή βλασφημία).

Fear

 

Αυτή η περιγραφική ένδειξη ενδέχεται να εμφανίζεται σε παιχνίδια με διαβάθμιση PEGI 7 εάν αυτά περιέχουν εικόνες ή ήχους που μπορεί να τρομάζουν ή φοβίζουν μικρά παιδιά ή σε παιχνίδια με διαβάθμιση PEGI 12 που περιέχουν τρομακτικούς ήχους ή τρομακτικά εφέ (χωρίς όμως καθόλου βίαιο περιεχόμενο).

Gambling

Το παιχνίδι περιέχει στοιχεία που παροτρύνουν σε τζόγο ή τον διδάσκουν Αυτές οι προσομοιώσεις τζόγου αφορούν τυχερά παιχνίδια που συνήθως διεξάγονται σε καζίνο ή αίθουσες τυχερών παιχνιδιών. Τα παιχνίδια που περιέχουν τέτοιο είδος περιεχομένου είναι διαβάθμισης PEGI 12, PEGI 16 ή PEGI 18.

Sex

Αυτή η περιγραφική ένδειξη περιεχομένου μπορεί να εμφανίζεται σε παιχνίδι διαβάθμισης PEGI 12 εάν το παιχνίδι περιέχει σεξουαλικές πόζες ή υπονοούμενα, σε παιχνίδι διαβάθμισης PEGI 16 εάν υπάρχει ερωτικό γυμνό ή σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς να είναι ορατές οι περιοχές των γεννητικών οργάνων ή σε παιχνίδι διαβάθμισης PEGI 18, εάν στο παιχνίδι απεικονίζεται άσεμνη σεξουαλική δραστηριότητα. Για τις απεικονίσεις γυμνού σε μη σεξουαλικό περιεχόμενο δεν απαιτείται συγκεκριμένη ηλικιακή διαβάθμιση, οπότε η συγκεκριμένη περιγραφική ένδειξη δεν είναι απαραίτητη.

Drugs

Στο παιχνίδι γίνεται αναφορά ή απεικονίζεται η χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή προϊόντων καπνού. Τα παιχνίδια που φέρουν τη συγκεκριμένη περιγραφική ένδειξη φέρουν πάντοτε διαβάθμιση PEGI 16 ή PEGI 18.

Discrimination

Το παιχνίδι περιέχει απεικονίσεις εθνοτικών, θρησκευτικών, εθνικιστικών ή άλλων στερεοτύπων που ενδέχεται να ενθαρρύνουν το μίσος. Το περιεχόμενο αυτό περιορίζεται πάντοτε σε διαβάθμιση PEGI 18 (και πιθανόν να παραβιάζει το εθνικό ποινικό δίκαιο).