מהו פירוש התגיות?

מהו פירוש התגיות?

PEGI 3

PEGI 3

תוכן המשחקים עם דירוג PEGI 3 נחשב כמתאים לכל קבוצות הגילאים. אסור שהמשחק יכיל צלילים או תמונות שעלולים להפחיד ילדים צעירים. צורה מתונה מאד של אלימות (בהקשר קומי או בהקשר ילדותי) עשויה להתקבל. אסור שתישמע שפה בוטה.

PEGI 7

PEGI 7

קטגוריה זו כוללת תוכן משחק עם סצנות או צלילים שעלולים להפחיד ילדים צעירים. צורות מתונות מאוד של אלימות (אלימות מרומזת, לא-מפורטת, לא-ראליסטית) הינן מותרות במשחק עם דירוג PEGI 7.

PEGI 12

PEGI 12

קטגוריה זו כוללת משחקי וידאו שמציגים אלימות בעלת צביון יותר גרפי המופנית כלפי דמויות פנטזיה או אלימות לא-ראליסטית המופנית כלפי דמויות כמו-אנושיות. תיתכן נוכחות של רמיזות או תנוחות מיניות, ויותר שימוש בשפה בוטה מתונה בלבד. תיתכן גם נוכחות של הימורים כפי שהם מתבצעים בחיים האמיתיים, בבתי קזינו או באולמות הימורים (לדוגמה משחקי קלפים, שבחיים האמיתיים משחקים בהם על כסף).

PEGI 16

PEGI 16

הדירוג הזה מיושם ברגע שייצוג האלימות (או הפעילות המינית) מגיע לדרגה שבה הוא נראה דומה למה שהיה צפוי בחיים האמיתיים. השימוש בשפה בוטה במשחקים עם דירוג PEGI 16 יכול להיות קיצוני יותר, ותיתכן גם נוכחות של משחקי מזל, צריכת טבק, אלכוהול או סמים לא חוקיים.

PEGI 18

PEGI 18

הסיווג למבוגרים מיושם כאשר רמת האלימות מגיעה לדרגה שבה יש ייצוג של אלימות בוטה, הריגה שנראית חסרת מניע או אלימות כלפי דמויות חסרות הגנה. קטגוריית גיל זו כוללת האדרה של שימוש בסמים לא חוקיים ופעילות מינית בוטה. 

מתארי התוכן של PEGI

Violence

המשחק מכיל ייצוגים של אלימות. במשחקים שמדורגים כ-PEGI 7 עשויה להופיע רק אלימות לא-ראליסטית ולא מפורטת. משחקים המדורגים כ-PEGI 12 יכולים להכיל אלימות בסביבת פנטזיה או אלימות לא-ראליסטית כלפי דמויות כמו-אנושיות, בעוד משחקים עם דירוג PEGI 16 או 18 מכילים אלימות שנראית ראליסטית יותר.

Bad Language

המשחק מכיל שפה בוטה. התיאור הזה מופיע במשחקים עם דירוג PEGI 12 (קללות מתונות) PEGI 16 (לדוגמה, שפה בוטה בעלת אופי מיני או התבטאויות נגד דת) או דירוג PEGI 18 (לדוגמה, גידופים מיניים או התבטאויות נגד דת).

Fear

התיאור הזה עשוי להופיע במשחקים עם דירוג PEGI 7, במידה שהם מכילים תמונות או צלילים שעשויים להפחיד או להבהיל ילדים צעירים, או במשחקים בדירוג PEGI 12 עם צלילים או אפקטים מעוררי אימה (אך ללא כל תוכן אלים).

Gambling

המשחק מכיל אלמנטים המעודדים או מלמדים הימורים. סימולציות הימורים אלה מתייחסות למשחקי מזל שבדר"כ נערכים בבתי קזינו או באולמות הימורים. משחקים עם תוכן מסוג זה זוכים לדירוג PEGI 12,‏ PEGI 16 או PEGI 18.

Sex

תיאור התוכן הזה עשוי להתלוות לדירוג PEGI 12, במידה שהמשחק מכיל תנוחות או רמיזות מיניות, לדירוג PEGI 16, במידה שקיים עירום ארוטי או קיום יחסים מיניים, ללא אברים מיניים חשופים, או לדירוג PEGI 18, במידה וקיימת פעילות מינית מפורשת במשחק. לייצוגים של עירום בתוכן לא מיני לא נדרש דירוג גיל ספציפי, ולא קיים צורך במתאר זה.

Drugs

המשחק מאזכר או מייצג שימוש בסמים אסורים, באלכוהול או בטבק. משחקים עם מתאר תוכן זה תמיד מקבלים דירוג‏ PEGI 16 או PEGI 18.

Discrimination

המשחק מכיל ייצוגים של סטראוטיפים אתניים, דתיים, לאומיים או אחרים העשויים לעודד שנאה. תוכן מסוג זה מוגבל תמיד לדירוג PEGI 18 (ועלול להפר חוקים פליליים ארציים).

In-game Purchases

The game offers players with the option to purchase digital goods or services with real-world currency. Such purchases include additional content (bonus levels, outfits, surprise items, music), but also upgrades (e.g. to disable ads), subscriptions to updates, virtual coins and other forms of in-game currency.
This content descriptor is sometimes accompanied by an additional notice if the in-game purchases include random items (like loot boxes or card packs). Paid random items comprise all in-game offers where players don't know exactly what they are getting prior to the purchase. They can be purchased directly with real money and/or exchanged for an in-game virtual currency. Depending on the game, these items may be purely cosmetic or they may have functional value. 
The notice is always displayed underneath or near the age label and content descriptors:

Paid Random Items Notice