Statistikas dati par PEGI

Šajā statistikā ir ietvertas visas PEGI kategorijas, kas ir tikušas piešķirtas saskaņā ar klasisko PEGI pirmsizlaišanas novērtējumu, kurš veikts: 
- visām spēlēm, kas izlaistas diskos vai kasetnēs un paredzētas spēlēšanai Microsoft, Nintendo un Sony spēļu konsolēs un personālajos datoros;
- visām spēlēm, kas izlaistas digitāli un paredzētas spēlēšanai Microsoft un Sony ierīcēs (tostarp viedtālruņos un planšetēs);
- daudzām spēlēm, kas izlaistas digitāli un paredzētas spēlēšanai personālajos datoros.

Virknei digitāli lejupielādējamu spēļu PEGI kategorijas ir piešķirtas citā veidā — izmantojot IARC sistēmu. To dara, piemēram: Nintendo eShop veikals, Google Play veikals un Oculus VR veikals. Tehnisku iemeslu dēļ šīs vecuma klasifikācijas nevar ietvert turpmāk minētajos pieejamajos statistikas datos.

1. Kategorijās iedalīto preču skaits pēc vecuma kategorijām līdz 2020. gada beigām
stats
2. Preču skaits pēc saturu aprakstošajām norādēm
stats

*Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating