Wat betekenen de classificaties?

De PEGI leeftijdslabels 

PEGI 3

PEGI 3

De inhoud van spellen met deze een PEGI 3-classificatie wordt geschikt geacht voor alle leeftijdsgroepen. Een uiterst milde vorm van geweld (in een komische situatie of een onschuldige context) is aanvaardbaar. Het spel mag geen geluiden of beelden bevatten die jonge kinderen angst kunnen aanjagen. In het spel mag geen grof taalgebruik te horen of te lezen zijn.

PEGI 7

PEGI 7

Spellen met beelden of geluiden die mogelijk angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een zeer milde vorm van geweld (geïmpliceerd, niet-gedetailleerd, of niet-realistisch geweld) zijn aanvaardbaar voor een spel met een PEGI 7-classificatie.

PEGI 12

PEGI 12

Videospellen die een iets explicietere vorm van geweld bevatten tegen fantasiepersonages, of niet-realistisch geweld tegen menselijk ogende personages, krijgen de PEGI 12-leeftijdsaanduiding. Niet al te grof taalgebruik is toegestaan, evenals seksuele toespelingen, maar het spel mag geen expliciet erotische inhoud bevatten.

 

PEGI 16

PEGI 16

Deze leeftijdsaanduiding wordt gebruikt wanneer beelden van geweld (of seksuele activiteit) een niveau bereiken dat men in het werkelijke leven mag verwachten. Ook kunnen games grover taalgebruik bevatten, en kan het gebruik van tabak, alcohol of illegale drugs aanwezig zijn.

PEGI 18

PEGI 18

De classificatie voor volwassenen wordt gebruikt wanneer het geweld een niveau bereikt waarbij het gaat om grof geweld, ogenschijnlijk doden zonder reden, of geweld tegen weerloze personages. De verheerlijking van illegaal drugsgebruik, gesimuleerd gokken, en expliciete seksuele activiteit vallen eveneens in deze leeftijdscategorie.

De PEGI inhoudspictogrammen

Violence

Het spel bevat afbeeldingen van geweld. In spellen met PEGI 7-classificatie kan het enkel gaan om niet-realistisch of niet-expliciet geweld. Spellen van leeftijdscategorie PEGI 12 kunnen geweld tonen tegenover verzonnen personages en niet-realistisch geweld tegenover menselijk ogende personages, terwijl spellen met classificatie PEGI 16 of 18 steeds realistischer ogend geweld kunnen bevatten.

Bad Language

Een spel met dit pictogram bevat grof taalgebruik. Het icoon komt voor op spellen met een PEGI 12-classificatie (beperkt grof), PEGI 16 of PEGI 18 (bvb. seksueel expliciete taal of godslastering).

Fear

Dit pictogram komt voor bij spellen met een PEGI 7-classificatie als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, of voor spellen met matige (PEGI 12) of intense (PEGI 16) horroreffecten (met of zonder geweld).

Gambling

Het spel bevat elementen die gokken aanmoedigen of aanleren. Dit soort (gesimuleerd) gokken verwijst naar kansspelen die normaal plaatsvinden in casino's of speelzalen. Een aantal oudere spellen hebben dit pictogram met een PEGI 12 of PEGI 16 classificatie, maar sinds PEGI het criterium voor gesimuleerd gokken aanpaste in 2020, zijn nieuwe spellen met dit soort inhoud altijd PEGI 18.

Sex

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12-classificatie, kunnen personages seksueel getinte toespelingen maken of uitdagende houdingen aannemen. Bij een spel met een PEGI 16-classificatie kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij PEGI 18 wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Bij afbeeldingen van niet-seksueel naakt is geen specifieke leeftijdsaanduiding vereist, en hoeft ook dit pictogram niet getoond te worden.

Drugs

Het spel toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Spellen met dit inhoudspictogram krijgen altijd de classificatie PEGI 16 of PEGI 18.

Discrimination

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel voorstellingen van etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud is altijd beperkt tot de PEGI 18-classificatie (en betekent mogelijk een inbreuk op nationale strafwetgeving in Europa).

In-game aankopen

Het spel biedt spelers de mogelijkheid om digitale goederen of diensten te kopen met echt geld. Onder zulke aankopen vallen extra inhoud (bonus levels, kleding, verrassingsitems, liedjes) maar ook allerhande verbeteringen en aanpassingen (bvb. het uitschakelen van advertenties), abonnementen, virtuele munten en andere vormen van in-game betaalmiddelen.

Dit inhoudspictogram wordt soms vergezeld van een bijkomende mededeling als de in-game aankopen ook willekeurige items bevatten (zoals lootboxen of virtuele pakjes met kaarten). Onder zulke betalende willekeurige items vallen alle in-game aanbiedingen waarbij spelers voorafgaand aan de aankoop niet exact weten wat ze zullen ontvangen. De aankoop kan rechtstreeks met echt geld gebeuren en/of door het inruilen van een virtueel in-game betaalmiddel. Afhankelijk van het spel kunnen zulke items puur cosmetisch zijn of een functionele waarde hebben. De mededeling wordt op verpakkingen altijd onder of nabij het leeftijdslabel en de inhoudspictogrammen geplaatst.

In-game aankopen (inclusief willekeurige items)