PEGI Online Sikkerhetskodeks

PEGI Sikkerhetskodeks (POSC) er et sett med regler, integrert i PEGI-Atferdskodekset, for å fremme et minimumsnivå av beskyttelse til unge mennesker i det online spillmiljøet. Selskaper som søker om dette sertifikatet forplikter seg til å forby upassende innhold fra sidene deres og sikre hensiktsmessig atferd blant brukerne. Når de har registrert spillet i forhold til PEGI-systemet, vil de bli autorisert til å vise PEGI Online-logoen.

De viktigste bestemmelsene er:

En sammenhengende personvernpolitikk

Enhver innehaver av PEGI Online-lisens som innsamler personopplysninger fra abonnenter må opprettholde en effektiv og sammenhengende personvernpolitikk i samsvar med EUs og nasjonale lover om databeskyttelse.

Aldersmerket spillinnhold

Bare spillinnhold som har blitt klassifisert under PEGI-systemet kan søke om et PEGI Online-sertifikat.

Hensiktsmessige rapporteringsfunksjoner

Passende mekanismer skal være på plass for å tillate spillerne å rapportere uønsket innhold på ethvert relatert online-miljø.

Fjerning av upassende innhold

Lisenshaverne vil gjøre sitt ytterste for å sikre at online-tjenester under deres kontroll holdes fri for innhold som er ulovlig, støtende, rasistisk, nedverdigende, korrumpert, truende, obskønt eller som permanent svekker utviklingen av unge mennesker.

Fellesskapets standarder for online abonnenter

PEGI Online lisenshaverne vil forby abonnenter fra å innføre innhold eller hengi seg i online atferd som er ulovlig, støtende, rasistisk, nedverdigende, korrumpert, truende, obskønt eller permanent svekker utviklingen av unge mennesker.

En ansvarlig annonsepolitikk
  • alle annonser må stemme overens med stilen og innholdet på produktet representert og den aldersmerkingen som er gitt til produktet
  • all reklame skal lages med en følelse av ansvar overfor det offentlige
  • ingen reklame skal inneholde noe innhold som kan forårsake alvorlige eller omfattende krenkelser
  • reklame for produkter med merking 16+ eller 18+ skal ikke rettes mot personer som en yngre
  • hjelpeprodukter eller separate produkter som selges eller reklameres for i forbindelse med et kjerneprodukt må være passende for det publikummet som er egnet for kjerneproduktet
  • lisenshavere skal informere offentligheten om eksistensen av sponsing og/eller eksistensen av «produktplassering» som er forbundet med enhver online-tjeneste