PEGI-organisasjonen

Den paneuropeiske organisasjonen for spillinformasjon (PEGI) ble etablert for å hjelpe europeiske foreldre til å ta informerte beslutninger om kjøp av dataspill. Den ble lansert våren 2003 og erstattet en rekke nasjonale systemer for aldersmerking med ett enkelt system som nå brukes i det meste av Europa, i mer enn 35 land (Albania, Østerrike, Belgia, Bosnia og Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italia, Kosovo, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Nederland, Norge, Slovakia, Slovenia, Polen, Portugal, Romania, Serbia, Spania, Sverige, Sveits, Ukraina og Storbritannia).

Systemet støttes av de store konsollprodusentene, blant annet Sony, Microsoft og Nintendo, samt av utgivere og utviklere av interaktive spill i Europa. Aldersmerking-systemet ble utviklet av Det europeiske forbundet for interaktiv programvare (Interactive Software Federation of Europe – (ISFE)).

Dag-til-dag ledelse, veiledning og utvikling av PEGI-systemet ble overlevert til PEGI s.a., en uavhengig, non-profitt-selskap med et sosialt formål opprettet under belgisk lov. Ut fra bred erfaring blir PEGI styrt ved hjelp av en rekke styrer og utvalg som forutsatt i artikkel 12 i PEGIs atferdskodeks.