Statystyki dotyczące PEGI

Statystyki te obejmują wszystkie ratingi PEGI, które zostały wystawione z wykorzystaniem tradycyjnej procedury ratingowej stosowanej przed wydaniem gry, która ma zastosowanie do wszystkich gier wydanych na dyskach lub kartridżach na konsole Microsoft, Nintendo i Sony, oraz na komputery osobiste.

Jeżeli gra nie została wydana w formacie materialnym, a jest dostępna jedynie w wersji cyfrowej do pobrania, przed wydaniem takiej gry wydawca może skorzystać z tradycyjnej procedury ratingowej albo z szeroko wykorzystywanej procedury IARC (opierającej się na dokładnie tych samych kryteriach). Gry, które podlegają ratingowi PEGI z wykorzystaniem procedury IARC, nie są uwzględnione w poniższych statystykach.

1. Liczba ocenionych produktów według kategorii wiekowej do końca 2020

stats

2. Liczba produktów według deskryptora treści

stat

 *Note- The IGP Descriptor is not linked to an Age Rating