Administratorzy PEGI

NICAM

Niderlandzki Instytut Klasyfikacji Mediów Audiowizualnych (ang. Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media) jest jednym z dwóch niezależnych organów odpowiedzialnych za administrowanie systemem w imieniu PEGI. Zadania NICAM obejmują sprawdzanie gier ze znakiem PEGI 3 i 7 pod kątem kryteriów, kodery szkoleniowe, archiwizację gier PEGI i wydawanie licencji PEGI.

Dodatkowe informacje: nicam.nl

VSC Rating Board

VSC Rating Board to organ statutowy odpowiedzialny za rating wiekowy gier wideo w Wielkiej Brytanii. Jako administrator systemu ratingowego PEGI organ ten sprawdza gry ze znakiem PEGI 12, 16 i 18 pod kątem kryteriów PEGI. VSC Rating Board został ustanowiony jako organizacja nienastawiona na zysk mająca za zadanie opracowywanie i nadzorowanie Kodeksu Praktyk służącego promowaniu wysokich standardów w sektorze gier wideo i gier komputerowych. Członkowie VSC Rating Board reprezentują wszystkie sektory działalności, a po stronie sprzedaży detalicznej – ponad 2000 punktów sprzedaży w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe informacje: videostandards.org.uk/ratingboard/