Štatistika hodnotenia PEGI

Do tejto štatistiky sú zahrnuté všetky hodnotenia PEGI, ktoré boli vydané pomocou klasického postupu hodnotenia PEGI pred uvoľnením, ktorý sa uplatňuje: 
- na všetky hry vydané na disku alebo kazetách pre konzoly spoločnosti Microsoft, Nintendo a Sony a PC,
- na všetky hry, ktoré boli digitálne vydané pre zariadenia spoločnosti Microsoft a spoločnosti Sony (vrátane smartfónov a tabletov),
- na množstvo hier digitálne vydaných pre PC.

Mnoho digitálne stiahnuteľných hier má hodnotenie PEGI pomocou iného postupu: používajú systém IARC. Príklady: Nintendo eShop, obchod Google Play a obchod Oculus VR Store. Tieto vekové klasifikácie nemôžu byť z technických dôvodov zahrnuté do nižšie uvedených štatistických údajov.

1. Počet hodnotených produktov podľa vekových kategórií do konca roka 2017

Age Class

2017

%

Since 2003

%

3

441

22,3%

11531

39,6%

7

455

23%

4877

16,7%

12

535

27%

6701

23%

16

362

18,3%

3886

13,3%

18

185

9,4%

2148

7,4%

Total

1978

100%

29143

100%

 

2. Počet produktov na popis obsahu

Platform

3

7

12

16

18

Total

Violence

 

430

417

301

185

1333

Bad Language

 

 

232

115

125

472

Fear/Horror

 

96

37

 

 

133

Sex

 

 

72

24

9

105

Drugs/Alcohol

 

 

 

34

9

43

Gambling

 

 

8

2

3

13

Discrimination

 

 

 

 

0

0