Statistika o PEGI

U ovu statistiku su uključene sve ocene PEGI koje su izdate korišćenjem tradicionalne procedure ocenjivanja pre objavljivanja PEGI, koja se primenjuje na sve igre objavljene na diskovima ili kertridžima za konzole Microsoft, Nintendo i Soni i PC.

Ako igra nije objavljena u fizičkom formatu, već je dostupna samo za digitalno preuzimanje, izdavač može izabrati da koristi tradicionalnu proceduru ocenjivanja pre objavljivanja, ili može koristiti široko primenjivu IARC proceduru (koja se zasniva na potpuno istom kriterijuma. Igre koje dobiju svoju PEGI ocenu preko IARC nisu uključene u statistiku u nastavku.

1. Broj proizvoda ocenjenih prema starosnoj kategoriji do kraja 2020.

PEGI rating

2018

%

2019

%

2020

%

Since 2003

%

3

499

23.3%

452

25.8%

435

25.0%

12,917

37.1%

7

459

21.4%

364

20.7%

354

20.3%

6054

17.4%

12

589

27.5%

402

22.8%

376

21.5%

8068

23.2%

16

366

17.2%

325

18.5%

296

17.0%

4873

14.0%

18

229

10.6%

214

12.2%

282

16.2%

2873

8.3%

Total

2142

100%

1757

100%

1741

100%

34,783

100%


 

 

 

 

 

 

 

2. Broj proizvoda po deskriptoru sadržaja

 2020

PEGI rating                                    

3

7

12

16

18

Total

Violence

-

327

260

235

278

1100

Bad Language

-

-

196

105

238

539

Fear/Horror

-

117

42

-

-

159

Sex

-

-

62

19

13

94

Drugs/Alcohol

-

-

-

35

5

40

Gambling

-

-

14

4

72

90

Discrimination

-

-

-

-

-

0

In Game Purchases*

109

34

64

40

115

362

 * Beleška: Deskriptor kupovine u igri nije povezan sa određenom starosnom kategorijom