Saveti za roditelje

PEGI ohrabruje roditelje da neguju stalni dijalog sa svojom decom o igrama, ako je moguće, zajedničkom igrom. Taj razgovor, posebno sa mlađom decom, savršeno je polazište za dogovaranje o nekim pravilima, bilo da se ona odnose na količinu vremena igranja, PEGI starosnim granicama, interakcijom na mreži, opšte ponašanje ili trošenje u igri. Ovo u velikoj meri smanjuje sve potencijalne rizike i osigurava da je roditeljima ugodno što im se deca igraju iz hobija.

PEGI pruža savete u pogledu starosne podobnosti sadržaja igre. Međutim, svako dete je drugačije. Na kraju, roditelji bi trebalo da odluče šta njihova deca mogu da vide ili dožive. Osim što maksimalno koristimo alate za roditeljsku kontrolu, koji vam omogućavaju da nadgledate i ograničite sve aspekte okruženja za igru vašeg deteta, ohrabrujemo roditelje da;

 • Uvek pogledaju PEGI klasifikaciju za starost na omotu igre ili u digitalnom prikazu.
 • Pročitajte ili pogledajte rezime ili pregled igre. U idealnom slučaju, odigrajte igru sami...
 • ... ili igrajte video igre sa svojom decom, to je najbolji način da naučite šta vaša deca vole kod njih. Pazite na svoju decu dok se igraju i pozovite ih da pričaju o igrama koje igraju. Objasnite zašto određene igre (još) možda nisu prikladne.
 • Dogovorite se o količini vremena koje se može provesti igrajući igre dnevno i nedeljno.
 • Postavite ograničenja (starost, vreme, potrošnja, pristup na mreži) pomoću alata za roditeljsku kontrolu.
 • Ohrabrite svoju decu da prave redovne pauze.
 • Imajte na umu da igre mogu omogućiti kupovinu dodatnog sadržaja koji se može preuzeti.
 • Mrežne igre se igraju u virtuelnim zajednicama omogućavajući igračima interakciju sa nepoznatim kolegama igračima. Recite deci da ne otkrivaju lične podatke.
 • Podsetite svoju decu da prijave neprikladno ponašanje, poput maltretiranja, pretećih ili nepristojnih reči, prikazivanje neželjenog sadržaja ili pozive na sastanak izvan igre.
 • Prijavite neprikladno ponašanje koristeći posebne mehanizme žalbi u igrama, na platformama za igre ili na veb stranicama igara.
 • Recite svojoj deci da ne bi trebalo da se sastaju sa drugim igračima osim u vašoj pratnji.