Tips om säkerhet på internet

Att spela spel online, vare sig det är enskilt eller mot andra, har blivit standarden, allt från enkla arkadspel till stora onlinespel för flera spelare (MMO-spel), vilka kan inbegripa ett mycket högt antal spelare som deltar i samma onlinespel på samma gång. 
Många av dessa MMO-spel stödjer virtuella communities, och detta kan utsätta spelare för risker i samband med interaktion med andra, okända spelare i realtid.

Exempel på sådana risker är:

 • Användargenererat innehåll som skapats i spelet som kan vara olämpligt för unga personer och inte stämmer överens med spelets åldersmärkning.
 • Vissa spelare som visar upp beteende som kanske inte är lämpligt för unga personer. Till exempel olämpligt eller stötande språk, mobbning i spel med funktioner för text-, ljud- eller videokommunikation, osportsligt uppförande såsom fusk och manipulation eller aggressivitet mot andra.
 • Brott mot sekretessen. Onlinespel kan uppmuntra människor, inklusive barn, att skapa betydelsefulla förhållanden, men detta för med sig risken av att dela med sig av personlig information eller att träffa okända medspelare utanför spelet.
 • Länkar till webbplatser där innehållet kanske inte är lämpligt för unga personer.

SÄKERHETSTIPS FÖR FÖRÄLDRAR

 • Förklara för dina barn att de inte ska lämna ut personlig information till andra spelare.
 • Säg åt dina barn att de inte ska träffa andra spelare om du inte är med dem.
 • Övervaka dina barns aktiviteter på spelwebbplatser. Eller ännu bättre – spela med dem.
 • Uppmuntra och påminn dina barn att rapportera problem såsom mobbning, hotfullt eller grovt språk, visning av oönskat innehåll eller inbjudningar till att träffas utanför spelet.
 • Rapportera olämpligt beteende med hjälp av feedbacksidan på den här webbplatsen eller specifika klagomålsmetoder på konsoler eller spelwebbplatser.
 • Avbryt kommunikationen eller ändra ditt barns online-ID om någonting i spelet eller hur det utvecklas gör dig obekväm.

SÄKERHETSTIPS FÖR BARN

 • Dåligt beteende, grovt språk eller fusk är INTE okej! Du kan blockera andra spelare så att de inte kan kontakta dig. Du kan rapportera dem till spelleverantören eller plattformen och/eller berätta för dina föräldrar.
 • Berätta för dina föräldrar direkt om du kommer i kontakt med information som gör dig obekväm.
 • Lämna inte ut personlig information såsom hemadress, e-postadress, telefonnummer, lösenord eller bilder.
 • Gå aldrig med på att träffa någon du mött online utan att först stämma av med dina föräldrar.