Organisationen PEGI

Åldersmärkningssystemet Pan-European Game Information (PEGI) etablerades för att hjälpa europeiska föräldrar att fatta välgrundade beslut när de köper datorspel. Det lanserades våren 2003 och ersatte ett antal nationella åldersmärkningssystem med ett enda system som nu används över stora delar av Europa, i fler än 35 länder (Albanien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike).

Systemet stöds av de största konsoltillverkarna, inklusive Sony, Microsoft och Nintendo, samt av utgivare och utvecklare av interaktiva spel i hela Europa. Åldersmärkningssystemet utvecklades av Interactive Software Federation of Europe (
ISFE).

Den dagliga hanteringen, övervakningen och utvecklingen av PEGI-systemet överlämnades till PEGI s.a., ett oberoende, icke-vinstdrivande företag med ett socialt syfte som inrättats under belgisk lagstiftning. PEGI styrs av ett antal väl erfarna styrelser och kommittéer i enlighet med artikel 12 i PEGI:s uppförandekod.