PEGI-nefndirnar

STJÓRN PEGI

Stjórn PEGI er kjarni PEGI-samtakanna. Framkvæmdastjórinn ber ábyrgð á daglegri starfsemi PEGI undir leiðsögn stjórnarinnar. Stjórnin samanstendur af fulltrúum°notenda PEGI (útgefendur og þróunaraðilar leikja), þeirra sem tryggja reglufylgni PEGI (framleiðendur leikjatölva) og stuðningsaðila PEGI (landsbundin atvinnugreinasamtök), auk fulltrúa úr PEGI-ráðinu og sérfræðingateymi PEGI. Þetta skipulag stjórnarinnar tryggir að nægileg yfirsýn sé til staðar án þess að það bitni á sjálfseftirliti PEGI.

PEGI-RÁÐIÐ

Þar sem PEGI er notað í fleiri en 35 löndum er bráðnauðsynlegt að kerfið sé í samræmi við félagslega, stjórnarfarslega og lagalega þróun á öllu svæðinu. PEGI-ráðið ber ábyrgð á því að koma með tillögur svo landsbundin og evrópsk þróun komist til skila og endurspeglist í PEGI-kerfinu og siðareglunum. Ráðið gefur þeim löndum sem nota PEGI tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Það er ekki síður mikilvægt að yfirvöld í PEGI-löndum fylgist með°og taki þátt í starfi PEGI. Ráðið tryggir þetta tvíhliða upplýsingaflæði: meðlimir ráðsins eru að megninu til aðilar frá yfirvöldum í PEGI-löndum sem starfa sem opinberir starfsmenn, fjölmiðlasérfræðingar, sálfræðingar og lagaráðgjafar með mikla reynslu af barnavernd í Evrópu.

Meðlimir PEGI-ráðsins árið 2021:

Nafn Samtök Land
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Ian Rice VSC Rating Board United Kingdom
Paul Lorenz Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Anna Holm Pingel Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

 

SÉRFRÆÐINGATEYMI PEGI

PEGI-ráðið einblínir á að°löndin eigi sér fulltrúa en PEGI er einnig með net°tæknisérfræðinga sem hafa veitt mikilvægar ráðleggingar í gegnum árin. Sérfræðingateymi PEGI samanstendur af sérfræðingum og fræðimönnum á sviði fjölmiðla, sálfræði, flokkunar, lagalegra atriða, tækni, netsamskipta o.s.frv. Þau ráðleggja PEGI með því að skoða tæknilega og innihaldslega þróun í samræmi við ráðleggingar PEGI-ráðsins, stjórnar PEGI eða í gegnum aðstæður sem koma í ljós vegna kvartana.

Meðlimir sérfræðingateymis PEGI árið 2021:

Nafn Samtök Land
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

KÆRUNEFND PEGI

Kærunefndin samanstendur af hópi sjálfstæðra sérfræðinga á sviði barnaverndar frá mismunandi Evrópulöndum. Ef kvörtun berst frá neytanda eða útgefanda varðandi flokkun sem leikur hefur hlotið og ekki er hægt að útkljá málið á ásættanlegan hátt með samtali, útskýringu eða samningaviðræðum við PEGI-stjórnanda, má kærandi óska formlega eftir því að kærunefndin taki málið að sér. Þrír nefndarmeðlimir munu þá koma saman, hlýða á kvörtunina og fella úrskurð. Útgefendur sem nota PEGI-kerfið eru bundnir af ákvörðun kærunefndarinnar. Í kjölfarið eru þeir skyldugir til að framkvæma allar lagfæringar sem þörf er á og, ef ekki er farið eftir því, gangast undir þær refsiaðgerðir sem mælt er fyrir um í siðareglunum.

Meðlimir kærunefndar PEGI árið 2021:

Nafn Samtök Land
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

LAGANEFND PEGI

Þar sem PEGI er valfrjálst kerfi starfar það í samræmi við, og lýtur, gildandi landslögum, hvort sem þau banna ákveðið efni eða kveða á um lögboðið flokkunarkerfi. Hlutverk laganefndarinnar er að ráðleggja PEGI varðandi allar breytingar á landslögum þátttökulandanna sem gætu haft áhrif á valfrjálsa aldursflokkunarkerfið.

FRAMFYLGDARNEFND PEGI

Framfylgdarnefndinni er ætlað að framfylgja ákvæðum PEGI-siðareglanna og einnig öllum niðurstöðum kærunefndarinnar. Nefndin samanstendur af tíu meðlimum, fimm útgefendum og fimm aðilum sem valdir eru úr PEGI-ráðinu.