PEGI komitetai

PEGI VALDYBA

PEGI valdyba yra pagrindinis PEGI organizacijos organas. Generalinis direktorius atsako už kasdienės PEGI veiklos vykdymą, vadovaujantis valdybos gairėmis. Valdybą sudaro PEGI vartotojų (žaidimų leidėjų ir kūrėjų) atstovai, PEGI tarpininkai (žaidimų konsolių gamintojai) ir PEGI rėmėjai (nacionalinės prekybos asociacijos), taip pat PEGI tarybos ir PEGI ekspertų grupės atstovai. Valdybos struktūra užtikrina tinkamą priežiūrą, išlaikant PEGI savireguliacijos galimybes.

PEGI TARYBA

Kadangi PEGI sistema naudojama daugiau nei 35 šalyse, labai svarbu, kad ji atitiktų viso regiono socialinius, politinius ir teisinius pokyčius. Taryba teikia rekomendacijas, kaip nacionaliniai ir Europos pokyčiai turėtų būti perteikiami ir atsispindėti PEGI sistemoje ir jos elgesio kodekse. PEGI sistemą naudojančioms šalims taryba suteikia balsą. Taip pat labai svarbu, kad PEGI sistemą naudojančių šalių institucijos neatsiliktų ir įsitrauktų į PEGI. Taryba užtikrina abipusį keitimąsi informacija – tarybos nariai daugiausia yra PEGI sistemą naudojančių šalių institucijose dirbantys valstybės tarnautojai, žiniasklaidos specialistai, psichologai ir teisės konsultantai, siekiantys apsaugoti Europos nepilnamečius.

PEGI tarybos nariai 2021 m.:

Pavadinimas Organizacija Šalis
Antonio Xavier (chairman) Classification Expert Portugal
Beate Våje Norwegian Media Authority  Norway
Axenia Boneva Bulgarian Ministry of Culture Bulgaria
Ger Connolly Irish Film Censor's Office Ireland
Peter Darby VSC Rating Board United Kingdom
Valérie Dupong Autorité Luxemburgeoise Indépendante de l’Audiovisuel Luxemburg
Daniela Esposito EU Commission, DG CNECT EU
Yvonne Haldimann Bundesamt für Sozialversicherungen - Jugendschutz Switzerland
Johan Karlsson Swedish Media Council Sweden
Lone Munkeberg Danish Media Council Denmark
Tommi Tossavainen Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Herbert Rosenstingl Youth Policy Unit, Austrian Federal Chancellery Austria
Carole Bienaimé-Besse Conseil Supérieur de l’Audiovisuel France
Raphaël Huybrechts Flemish Department For Culture, Youth and Media Belgium

PEGI EKSPERTŲ GRUPĖ

Kol Taryba rūpinasi šalių atstovavimu, PEGI taip pat turi techninių ekspertų tinklą, kurie teikia PEGI reikalingas konsultacijas. PEGI ekspertų grupę sudaro specialistai ir mokslininkai žiniasklaidos, psichologijos, klasifikavimo, teisės, technologijų, interneto ir kitose srityse. Jie konsultuoja PEGI dėl technologinės ir su turiniu susijusios plėtros pagal PEGI tarybos ir PEGI valdybos rekomendacijas ar atsižvelgiant į gaunamuose skunduose nurodytas aplinkybes.

PEGI ekspertų grupės nariai 2021 m.:

Pavadinimas Organizacija Šalis
Jeffrey Goldstein (chairman) University of Utrecht Netherlands
Emma Ham-Riche Mothers' Union UK
Jeroen Jansz Erasmus University Rotterdam Netherlands
Aphra Kerr Maynooth University  Ireland
Chris Madgwick Rockstar Games UK
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Richard Sheridan Nintendo UK
Anne Mette Thorhauge University of Copenhagen Denmark

PEGI SKUNDŲ TARNYBA

Skundų tarnybą sudaro nepriklausomi ekspertai iš įvairių Europos šalių, dirbantys nepilnamečių apsaugos srityje. Jei iš vartotojo ar leidėjo gaunamas skundas dėl žaidimo klasifikacijos ir PEGI administracijai nepavyksta pasiekti susitarimo diskusijų, paaiškinimų ar derybų būdu, skundą pateikęs asmuo gali paprašyti skundų tarnybos tarpininkauti. Tada sušaukiamas trijų tarnybos narių posėdis, kurio metu išnagrinėjamas skundas ir priimamas sprendimas. PEGI sistemą naudojantiems leidėjams skundų tarnybos sprendimas yra privalomas. Taigi, jie privalo imtis reikalaujamų korekcinių veiksmų, o neatitikties atveju, jiems taikomos kodekse nustatytos sankcijos.

PEGI skundų tarnybos nariai 2021 m.:

Pavadinimas Organizacija Šalis
Jeroen Jansz (chairman) Erasmus University Rotterdam The Netherlands
Ger Connolly Irish Film Classification Office Ireland
Olivier Gerard Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) France
Lars Gjerlufsen Den Rytmiske Højskole Denmark
Jeffrey Goldstein University of Utrecht The Netherlands
Hanna Happo Finnish National Audiovisual Institute (KAVI) Finland
Spyros Pappas Pappas & Associates Greece
Antonio Xavier Age classification expert Portugal

PEGI TEISĖS KOMITETAS

Kadangi PEGI yra savanoriška sistema, ji veikia pagal galiojančius nacionalinius įstatymus ir yra jiems pavaldi, pavyzdžiui, kai jie draudžia tam tikrą turinį ar nustato privalomą klasifikavimo sistemą. Teisės komiteto funkcija – konsultuoti PEGI apie bet kokius nacionalinių įstatymų pasikeitimus sistemą naudojančiose šalyse, kurie gali turėti įtakos savanoriškai klasifikavimo pagal amžių sistemai.

PEGI VYKDOMASIS KOMITETAS
Vykdomasis komitetas įgyvendina PEGI elgesio kodekso nuostatas, įskaitant Skundų tarnybos išvadas. Vykdomąjį komitetą sudaro dešimt narių, iš kurių penki yra leidėjai, ir penki renkami iš PEGI tarybos.