„PEGI Online“ saugumo kodeksas

„PEGI Online“ saugumo kodeksas (POSK) – tai į PEGI elgesio kodeksą įtrauktos nuostatos, skirtos užtikrinti minimalią jaunų žmonių apsaugą interneto žaidimų aplinkoje. Įmonės, kurios kreipiasi dėl šio sertifikato savo žaidimams, įsipareigoja užtikrinti, kad jų interneto svetainėje nebūtų netinkamos medžiagos ir nederamo bendravimo tarp vartotojų. Užregistravusios žaidimą PEGI sistemoje, jos įgyja teisę atvaizduoti „PEGI Online“ logotipą.

Pagrindinės nuostatos:


Nuosekli privatumo politika


„PEGI Online“ licencijos savininkas, renkantis prenumeratorių asmens duomenis, turi turėti veiksmingą ir nuoseklią privatumo politiką, atitinkančią Europos Sąjungos ir nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus.

Žaidimų turinys pagal amžiaus kategorijas


„PEGI Online“ sertifikatas gali būti skiriamas tik žaidimams, kurie yra tinkamai įvertinti pagal PEGI sistemą.

Tinkami informavimo mechanizmai


Turi būti įdiegti tinkami mechanizmai, leidžiantys žaidėjams informuoti apie nepageidaujamą turinį interneto aplinkoje.

Netinkamo turinio pašalinimas


Licencijų savininkai imasi priemonių užtikrinti, kad jų kontroliuojamose interneto paslaugose nebūtų neteisėto, įžeidžiančio, rasistinio, žeminančio, tvirkinančio, grasinančio, nepadoraus turinio ar kito turinio, kuris galėtų visam laikui pakenkti vaiko vystymuisi.

Interneto prenumeratorių bendruomenės standartai


PEGI Online“ licencijos savininkai neleidžia prenumeratoriams pateikti turinio ar užsiimti veiksmais internete, kurie būtų neteisėti, įžeidžiantys, rasistiniai, žeminantys, tvirkinantys, grasinantys, nepadorūs ar galintys kitaip visam laikui pakenkti vaiko vystymuisi.

Atsakingos reklamos politika

  • visa reklama tiksliai atspindi produkto pobūdį ir turinį ir, kai tai yra praktiškai įmanoma, suteiktą kategoriją;
  • visa reklama kuriama laikantis atsakomybės prieš visuomenę;
  • jokioje reklamoje nėra turinio, kuris galėtų rimtai įžeisti ar būti įžeidžiantis daugeliui žmonių;
  • 16+ ir 18+ amžiui skirtų produktų reklama nėra specialiai nukreipta į jaunesnio amžiaus asmenis;
  • papildomi ir atskiri produktai, kurie yra parduodami ar reklamuojami kartu su pagrindiniu produktu, turi būti tinkami tai auditorijai, kuriai yra skirtas pagrindinis produktas;
  • licencijos savininkas turėtų bendrai informuoti visuomenę apie gautą paramą ir (arba) produkto reklamą, susijusią su bet kokiomis interneto paslaugomis