Kā mēs klasificējam spēles

PEGI izmanto vienotu kritēriju kopumu, lai noteiktu videospēles vecuma kategoriju, bet ir divas dažādas klasificēšanas procedūras, kas ir pielāgotas dažādu uzņēmējdarbības modeļu vajadzībām.

Tradicionālās pirmsizlaišanas pārbaudes metodes izmantošana:

Daudzas konsolēs un personālajā datorā spēlējamas spēles joprojām izlaiž fiziskas preces veidā un pārdod ar mazumtirgotāju starpniecību. Lai nodrošinātu, ka uz šo spēļu iepakojuma vienmēr ir norādīta pareizā vecuma grupa, būtiski svarīga ir skaidra procedūra:

  1. Pirms izlaišanas publicētāji aizpilda satura novērtēšanas veidlapu par katru savas preces versiju. Šajā anketā ir jautājumi par preces saturu nolūkā norādīt iespējamo vardarbību, seksa ainas, lamuvārdus un citu audiovizuālo saturu, ko var uzskatīt par neatbilstīgu visiem vecumiem.
  2. Pamatojoties uz publicētāja atbildēm, PEGI tiešsaistes klasificēšanas sistēma automātiski nosaka provizorisko vecuma kategoriju, pievienojot saturu aprakstošas norādes.
  3. PEGI administratori saņem spēli no publicētāja un rūpīgi pārbauda provizorisko vecuma kategoriju. NICAM rūpējas par spēlēm PEGI 3 un 7 vecuma kategorijās, bet VSC klasifikācijas padome pārbauda PEGI 12, 16 un 18 vecuma kategorijas.
  4. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem administratori apstiprina vai maina provizorisko kategoriju, un PEGI izsniedz atļauju publicētājam izmantot vecuma kategorijas apzīmējumu un attiecīgo(-ās) saturu aprakstošo(-ās) norādi(-es).
  5. Publicētājam tad ir atļauts attiecīgo vecuma kategorijas logotipu un saturu aprakstošo(-ās) norādi(-es) norādīt uz iepakojuma vai digitālajā pārdošanas punktā atbilstīgi PEGI Norādījumiem par marķējumu un PEGI Rīcības kodeksam.

Šo tradicionālo metodi ir neiespējami piemērot attiecībā uz pilnībā digitāliem pārdošanas punktiem, caur kuriem ik dienu tirgū ienāk tūkstošiem jaunu produktu (un vēl vairāk produktu tiek atjaunināti vai mainīti). Ātrāks, elastīgāks risinājums, kas nodrošina iespēju ātri reaģēt uz izmaiņām vai kļūdām, ir rasts IARC veidolā.

Tā ir digitālo preču pēcizlaišanas pārbaude:

IARC logo

Digitālajos pārdošanas punktos ik dienas tiek izlaisti tūkstošiem jaunu spēļu un aplikāciju viedtālruņiem, planšetēm, personālajiem datoriem vai konsolēm. IARC, kas ir Eiropas, Austrālijas, Ziemeļamerikas un Dienvidkorejas kategoriju piešķiršanas iestāžu koalīcija, mērķis ir nodrošināt risinājumu šim globalizētajam digitālo spēļu (lejupielādējamo spēļu, aplikāciju, kā arī pārlūkprogrammā balstītu spēļu) tirgum.

Tā vietā, lai pārvaldītu pašiem savas kategoriju piešķiršanas sistēmas, pārdošanas punkti un platformas var izmantot noteiktos standartus, nodrošinot atbilstību tām satura klasifikācijas prasībām, kas ir likumīgi spēkā dažās valstīs. Spēļu veidotāji ir atbrīvoti no pienākuma iziet cauri daudziem procesiem, lai saņemtu kategorijas, kas būtu spēkā dažādās teritorijās un pārdošanas punktos. Savukārt patērētājiem tiek piedāvāts konsekventi piemērots pazīstamu un uzticamu kategoriju kopums, kas atspoguļo viņu vietējo skaidro izpratni par satura un vecuma atbilstību.

Metodikas ziņā IARC ir plānota kā elastīgāka un nestandarta procedūra, kas var aptvert jauno aplikāciju un aplikāciju atjauninājumu lielo skaitu.

1. Publicētājs iesniedz spēli vai aplikāciju pārdošanas punktam digitālai izlaišanai. Šīs iesniegšanas procedūras ietvaros publicētājam ir jāaizpilda IARC aptaujas veidlapa, kas ir jautājumu kopums par preces saturu un interaktīvajiem elementiem. Aptaujas veidlapā ir dalībvalstu klasifikācijas padomju izstrādātie klasifikācijas kritēriji.

2. Pēc aptaujas veidlapas aizpildīšanas publicētājs no dalībvalstu klasifikācijas padomēm nekavējoties saņem licenci par attiecīgajām vecuma kategorijām. Šis klasifikācijas process ir bezmaksas. Izlaižot spēli vai aplikāciju, attiecīgā vecuma kategorija tiek norādīta pārdošanas punktā.

3. IARC klasifikācijas padomju administratori sadarbojas, lai pārbaudītu, vai attiecībā uz visām kategorijām ir skaidri nosacījumi. Lai nodrošinātu vecuma kategoriju pareizu piemērošanu, tiek izmantoti dažādi paņēmieni, tostarp meklēšana pēc atslēgvārda, visvairāk lejupielādēto spēļu pārbaudes, publicētāju un patērētāju pieprasījumi un citi. Kļūdas gadījumā nepareizo vecuma kategoriju var nomainīt ļoti ātri.