PEGI administratori

NICAM

Nīderlandes Audiovizuālo mediju klasifikācijas institūts ir viena no divām neatkarīgām struktūrām, kas PEGI vārdā pārvalda sistēmu. NICAM pienākumos ietilpst PEGI 3 un PEGI 7 kategoriju spēļu pārbaude atbilstīgi konkrētiem kritērijiem, programmētāju apmācība, PEGI spēļu arhivēšana un PEGI licenču izsniegšana.

Plašāka informācija: 
nicam.nl

VSC klasifikācijas padome

VSC klasifikācijas padome ir oficiālā iestāde, kas ir atbildīga par videospēļu iedalīšanu kategorijās Apvienotajā Karalistē. Kā PEGI klasifikācijas sistēmas administratore tā pārbauda, vai PEGI 12, 16 un 18 kategoriju spēles atbilst PEGI kritērijiem. VSC klasifikācijas padome tika izveidota kā bezpeļņas struktūra, lai izveidotu un pārraudzītu Rīcības kodeksu, kas paredzēts, lai veicinātu augstus standartus video un datorspēļu jomā. VSC klasifikācijas padomes locekļi darbojas visās uzņēmējdarbības nozarēs un, raugoties no mazumtirdzniecības puses, pārstāv vairāk nekā 2000 mazumtirdzniecības punktus visā Apvienotajā Karalistē.

Plašāka informācija: videostandards.org.uk/ratingboard/