PEGI Online

PEGI Online

Kopš 2003. gada PEGI sistēma sniedz vecākiem Eiropā sīki izstrādātus ieteikumus par spēļu satura piemērotību jauniešiem. PEGI sniedz uzticamu, viegli saprotamu informāciju vecuma kategoriju marķējuma un saturu aprakstošu norāžu veidā uz spēles iepakojuma un digitālajos pārdošanas punktos, palīdzot cilvēkiem veikt uz informāciju balstītus lēmumus par spēļu iegādi. 

PEGI Online ir PEGI sistēmas paplašinājums. Pēc būtības tas ir drošības sertifikāts nolūkā nodrošināt labāku aizsardzību pret nepiemērotu spēļu saturu un palīdzēt vecākiem izprast šajā vidē esošos riskus un iespējamo kaitējumu. 

PEGI Online pamatā ir četri stūrakmeņi:

  • PEGI Online Drošības kodekss (POSC) — noteikumi, kas ir daļa no PEGI Rīcības kodeksa,
  • PEGI Online logotips, kuru var attēlot tajās tīmekļa vietnēs, kas atbilsts POSC noteikumiem,
  • PEGI tīmekļa vietne ar informāciju pieteikumu iesniedzējiem un plašākai sabiedrībai,
  • neatkarīgs administrēšanas, konsultāciju sniegšanas un strīdu risināšanas process.

Atļauja attēlot PEGI tiešsaistes rīka logotipu tiek dota ikvienam tiešsaistes spēļu pakalpojuma sniedzējam, kas atbilst PEGI Online Drošības kodeksa (POSC) prasībām. Šīs prasības ietver pienākumu neiekļaut tīmekļa vietnē nelikumīgu un aizskarošu saturu, ko radījuši lietotāji, un nekādas nevēlamas saites, kā arī pasākumus jauniešu un viņu privātuma aizsardzībai, spēlējot tiešsaistes spēles. 

Ja spēļu tīmekļa vietnēs ir PEGI Online logotips, vecāki ir informēti, ka konkrēto spēli vai tīmekļa vietni uzrauga operators, kas rūpējas par vislabākās prakses piemērošanu jauniešu pasargāšanai.