Statistikas dati par PEGI

Šajā statistikā ir ietvertas visas PEGI kategorijas, kas ir tikušas piešķirtas saskaņā ar klasisko PEGI pirmsizlaišanas novērtējumu, kurš veikts: 
- visām spēlēm, kas izlaistas diskos vai kasetnēs un paredzētas spēlēšanai Microsoft, Nintendo un Sony spēļu konsolēs un personālajos datoros;
- visām spēlēm, kas izlaistas digitāli un paredzētas spēlēšanai Microsoft un Sony ierīcēs (tostarp viedtālruņos un planšetēs);
- daudzām spēlēm, kas izlaistas digitāli un paredzētas spēlēšanai personālajos datoros.

Virknei digitāli lejupielādējamu spēļu PEGI kategorijas ir piešķirtas citā veidā — izmantojot IARC sistēmu. To dara, piemēram: Nintendo eShop veikals, Google Play veikals un Oculus VR veikals. Tehnisku iemeslu dēļ šīs vecuma klasifikācijas nevar ietvert turpmāk minētajos pieejamajos statistikas datos.

1. Kategorijās iedalīto preču skaits pēc vecuma kategorijām līdz 2017. gada beigām

Age Class

2017

%

Since 2003

%

3

441

22,3%

11531

39,6%

7

455

23%

4877

16,7%

12

535

27%

6701

23%

16

362

18,3%

3886

13,3%

18

185

9,4%

2148

7,4%

Total

1978

100%

29143

100%

2. Preču skaits pēc saturu aprakstošajām norādēm

Platform

3

7

12

16

18

Total

Violence

 

430

417

301

185

1333

Bad Language

 

 

232

115

125

472

Fear/Horror

 

96

37

 

 

133

Sex

 

 

72

24

9

105

Drugs/Alcohol

 

 

 

34

9

43

Gambling

 

 

8

2

3

13

Discrimination

 

 

 

 

0

0