Ko nozīmē vecuma kategoriju marķējums?

The PEGI age labels 

PEGI 3

PEGI 3

Spēļu, kas marķētas ar apzīmējumu PEGI 3, saturs tiek uzskatīts par piemērotu visām vecuma grupām. Spēlē nedrīkst būt ietvertas nekādas biedējošas skaņas vai attēli, kas var nobaidīt mazus bērnus. Pieņemama ir neliela vardarbība (komiskā kontekstā vai bērnišķīgā veidā). Nedrīkst būt dzirdami nekādi lamuvārdi.

PEGI 7

PEGI 7

Šajā kategorijā ietverams tāds spēļu saturs ar epizodēm vai skaņām, kas, iespējams, var būt biedējošas mazākiem bērniem. PEGI 7 kategorijas spēlē ir pieņemama ļoti neliela vardarbība (izdomāta, ne detalizēti parādīta vai nereāla vardarbība).

PEGI 12

PEGI 12

Šajā vecuma kategorijā ietvertas videospēles, kurās ir parādīta nedaudz grafiskāka rakstura vardarbība saistībā ar fantāziju varoņiem vai nereāla vardarbība pret cilvēkiem līdzīgiem varoņiem. Šajā kategorijā var būt seksuāli mājieni vai seksuāla retorika, bet jebkuriem lamuvārdiem jābūt saudzīgiem. Var būt attēlotas arī azartspēles tādā veidā, kā tās parasti tiek spēlētas kazino vai spēļu zālēs (piemēram, kāršu spēles, kas patiesajā dzīvē tiktu spēlētas uz naudu).

PEGI 16

PEGI 16

Šo kategoriju lieto tad, kad vardarbības līmenis (vai seksuālas darbības) sasniedz tādu pakāpi, kādu varētu sagaidīt patiesajā dzīvē. PEGI 16 kategorijas spēļu saturā var būt iekļauti spēcīgāki lamuvārdi, var būt iekļautas arī azartspēles un tabakas, alkohola vai narkotiku lietošana.

PEGI 18

Pieaugušo vecuma klasifikāciju izmanto, kad vardarbības līmenis sasniedz tādu pakāpi, kurā tā uzskatāma par smagas vardarbības aprakstu, tajā ir ietvertas acīmredzamas nemotivētas slepkavības vai vardarbība pret neaizsargātiem tēliem. Šajā vecuma kategorijā ietverama arī narkotiku lietošanas slavināšana un nepārprotamas seksuālas darbības. 

PEGI saturu aprakstošas norādes
Violence

Spēlē ir ietverts vardarbības attēlojums. PEGI 7 kategorijas spēlēs var būt tikai nereāla vai sīki neatveidota vardarbība. PEGI 12 kategorijas spēles var ietvert vardarbību fantāzijas vidē vai nereālu vardarbību saistībā ar cilvēkiem līdzīgiem tēliem, kamēr PEGI 16 vai PEGI 18 kategorijas spēles var ietvert vardarbību, kas arvien vairāk līdzinās vardarbībai patiesajā dzīvē.

Bad Language

Spēle ietver lamuvārdus. Šo aprakstošo norādi var atrast uz spēles iepakojuma: PEGI 12 (saudzīgi lamuvārdi), PEGI 16 (piemēram, seksuālas lamas vai zaimi) vai PEGI 18 (piemēram, seksuālas lamas vai zaimi).

Fear

Šī aprakstošā norāde var būt uz PEGI 7 kategorijas spēlēm, ja tās ietver attēlus vai skaņas, kas var nobaidīt mazus bērnus, vai uz PEGI 12 spēlēm, kuras ietver biedējošas skaņas vai šausmu efektus (bet bez jebkāda vardarbīga satura).

Gambling

Spēle ietver elementus, kas pamudina vai māca spēlēt azartspēles. Šīs spēļu simulācijas attiecas uz azartspēlēm, kuras parasti spēlē kazino vai spēļu zālēs. Spēles, kurās ietverts šāda veida saturs, ir PEGI 12, PEGI 16 vai PEGI 18 kategorijas spēles.

Sex

Šī saturu aprakstošā norāde var būt izvietota uz PEGI 12 kategorijas spēles, ja spēle ietver seksuālu retoriku vai seksuālus mājienus, uz PEGI 16 kategorijas spēles, ja tajā ir parādīti erotiski kailskati vai seksuālas attiecības bez redzamām ģenitālijām, vai uz PEGI 18 kategorijas spēles, ja spēlē ir ietvertas nepārprotamas seksuālas darbības. Ja kailums attēlots neseksuālā kontekstā, tad nav nepieciešams norādīt konkrētu vecuma kategoriju, un šāda aprakstošā norāde nav vajadzīga.

Drugs

Spēle attiecas uz vai attēlo narkotiku, alkohola vai tabakas lietošanu. Spēles ar šādu satura aprakstošo norādi vienmēr ir PEGI 16 vai PEGI 18 kategorijas spēles.

Discrimination

Spēle ietver etnisku, reliģisku, nacionālistisku vai citu stereotipu attēlojumu, kas, iespējams, var veicināt naida izpausmes. Šāds saturs vienmēr ir ierobežots ar PEGI 18 kategoriju (un, iespējams, var pārkāpt nacionālo krimināltiesību normas).