Hoe we de spellen beoordelen

PEGI gebruikt zeer specifieke criteria om de leeftijdsclassificatie van een videospel te bepalen. Die classificatie wordt toegepast door middel van twee verschillende procedures, afgestemd op de verschillende bedrijfsmodellen in de sector.

De klassieke methode met verificatie voorafgaand aan de publicatie:

Heel wat spellen op console en pc worden nog steeds uitgegeven als fysiek product en verkocht via detailhandelaars. Om te garanderen dat op de verpakking van deze spellen altijd de juiste leeftijdsclassificatie staat, is een strikte procedure noodzakelijk:

  1. Voorafgaand aan de release vullen uitgevers een inhoudelijke vragenlijst in voor elke versie van hun product. Die lijst bevraagt de mogelijke aanwezigheid van geweld, seks, grof taalgebruik en andere audiovisuele inhoud die mogelijk niet gepast is voor elke leeftijd.
  2. Op basis van de antwoorden van de uitgever bepaalt PEGI's systeem automatisch een voorlopige leeftijdsclassificatie met inhoudspictogrammen.
  3. De PEGI-beheerders ontvangen het spel van de uitgever en controleren de voorlopige leeftijdsclassificatie grondig. NICAM staat in voor spellen met een 3 en een 7, terwijl de VSC Rating Board spellen met classificatie 12, 16 en 18 controleert.
  4. Op basis van die controle zullen beheerders de voorlopige classificatie goedkeuren of wijzigen, waarna PEGI de uitgever een licentie toekent voor het gebruik van een leeftijdslabel en de relevante inhoudspictogrammen.
  5. De uitgever mag het leeftijdslabel en de inhoudspictogrammen nu gebruiken op de verpakking of het digitale verkooppunt, in overeenstemming met de etiketteringsrichtlijnen en de gedragscode van PEGI.

Deze traditionele methode is niet werkbaar voor puur digitale winkels waar dagelijks duizenden nieuwe producten worden toegevoegd (en er zelfs nog meer worden bijgewerkt of gewijzigd). Met IARC werd een snellere, betere schaalbare oplossing gevonden die ook snel kan inspelen op veranderingen of fouten:

Controle na release voor digitale producten:

IARC logo

Dagelijks worden duizenden nieuwe spellen en apps beschikbaar gemaakt in digitale winkels voor smartphones, tablet, pc's of consoles. IARC, een samenwerkingsverband van beoordelingsinstanties uit Europa, Australië, Brazilië, Noord-Amerika en Zuid-Korea, beoogt een oplossing te bieden voor deze geglobaliseerde markt van digitale spellen (downloads, apps en spellen in browsers).

In plaats van een eigen classificatiesysteem toe te passen kunnen winkels en platformen gebruikmaken van bestaande, welbekende normen en voldoen aan de wettelijke classificatieverplichtingen in bepaalde landen. Uitgevers hoeven niet langer keer op keer het proces te doorlopen om een classificatie te krijgen voor de verschillende regio's en winkels. En de consument mag rekenen op een consequent toegepaste reeks vertrouwde en betrouwbare classificaties die hun lokale, specifieke gevoeligheden weerspiegelen op het vlak van inhoud en leeftijd. 

Qua methodiek is IARC ontworpen als een meer flexibele en op maat gemaakte procedure die geschikt is om grote aantallen nieuwe apps en appupdates te verwerken:

1. Een uitgever geeft een spel of een app op bij een winkel voor een digitale release. Als integraal onderdeel van die lanceerprocedure moet de uitgever de IARC-vragenlijst invullen, met specifieke vragen over de inhoud en de interactieve elementen van het product. De vragenlijst bevat de classificatiecriteria van alle deelnemende instanties.

2. Nadat de vragenlijst ingevuld is, ontvangt de uitgever meteen een licentie met leeftijdsclassificatie van de deelnemende instanties. Het classificatieproces is gratis. Zodra het spel of de app gepubliceerd is, wordt de bijbehorende leeftijdsclassificatie weergegeven in de winkel.

3. Beheerders van de IARC-instanties werken samen om een representatieve selectie van alle classificaties te controleren. Er worden verschillende methodes toegepast om te garanderen dat de leeftijdsclassificaties correct worden toegepast (zoeken op trefwoord, controle van populairste downloads, verzoeken van uitgevers en consumenten enz.). Bij een fout kan een verkeerde leeftijdsclassificatie vrijwel meteen worden aangepast.