PEGI Online

PEGI Online

Sinds 2003 biedt het PEGI-systeem Europese ouders gedetailleerd advies over de geschiktheid van spelinhoud voor jongeren. PEGI biedt betrouwbare en duidelijke informatie in de vorm van leeftijdsclassificaties en inhoudspictogrammen op spelverpakkingen en digitale winkels, zodat de consument doordachte aankoopbeslissingen kan nemen. 

PEGI Online is een uitbreiding van het PEGI-systeem. Het is in essentie een veiligheidscertificaat bedoeld om meer bescherming te bieden tegen ongeschikte spelinhoud en om ouders te helpen de risico's en potentiële schadelijke gevolgen te begrijpen. 

PEGI Online is gebaseerd op vier hoekstenen:

  • De bepalingen van de PEGI Online Safety Code (POSC), die deel uitmaken van de PEGI-gedragscode.
  • Het PEGI Online Logo, dat mag worden afgebeeld op websites die voldoen aan de bepalingen van de POSC.
  • De PEGI-website, met informatie voor aanvragers en voor het grote publiek.
  • Een onafhankelijk proces voor beheer, adviesverstrekking en geschillenbeslechting.

De licentie om het PEGI Online logo weer te geven, wordt verstrekt aan elke onlineaanbieder van speldiensten die voldoet aan de vereisten zoals vermeld in de PEGI Online Safety Code (POSC). Deze vereisten omvatten de verplichting om de website vrij te houden van ongewenste links en illegale en aanstootgevende inhoud gecreëerd door gebruikers, plus maatregelen om jongeren en hun privacy te beschermen wanneer ze online spellen spelen. 

Als websites het PEGI Online logo tonen, kunnen ouders hieruit afleiden dat het spel of de website in kwestie onder controle staat van een operator die belang hecht aan het toepassen van best practices om jongeren te beschermen.