PEGI Online Safety Code

De POSC (PEGI Online Safety Code) is een reeks bepalingen die deel uitmaken van de PEGI-gedragscode om een minimumbescherming te garanderen voor jongeren in de wereld van de online games. Bedrijven die dit certificaat aanvragen voor hun spellen, verbinden zich ertoe ongepaste inhoud te verwijderen van hun websites en ervoor te zorgen dat de gebruikers zich gepast gedragen. Wanneer ze het spel in kwestie hebben geregistreerd in het PEGI-systeem, krijgen ze toestemming om het PEGI Online Logo te tonen.

Dit zijn de belangrijkste bepalingen:

Een coherent privacybeleid

Elke PEGI Online-licentiehouder die persoonsgegevens verzamelt van abonnees, moet een doeltreffend en coherent privacybeleid toepassen in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Spelinhoud met leeftijdsclassificatie

Alleen voor spelinhoud die naar behoren is beoordeeld via het PEGI-systeem, kan het PEGI Online-certificaat worden aangevraagd.

Gepaste rapporteringsmechanismen

Appropriate mechanisms will be in place to allow game players to report the presence of undesirable content on any related online environment.

Verwijdering van ongepaste inhoud

Er moeten gepaste mechanismen worden gebruikt waarmee spelers de aanwezigheid kunnen melden van ongewenste inhoud voor elke gerelateerde onlineomgeving.

Gemeenschapsnormen voor onlineabonnees 

Licentiehouders zullen hun best doen om te garanderen dat de onlinediensten onder hun controle vrij blijven van illegale, aanstootgevende, racistische, vernederende, corrumperende, bedreigende en obscene inhoud of inhoud die de ontwikkeling van jongeren permanent schade kan toebrengen.

Een verantwoordelijk reclamebeleid
  • Alle reclame moet nauwgezet de aard en de inhoud van het product in kwestie weergeven, met inbegrip van de toegekende classificatie indien praktisch mogelijk.
  • Alle reclame moet met zin voor verantwoordelijkheid tegenover de doelgroep worden gecreëerd.
  • Geen enkele reclame mag inhoud bevatten die bijzonder of algemeen aanstootgevend is.
  • Reclame voor producten met beoordeling 16+ of 18+ mag niet specifiek gericht zijn op wie jonger is.
  • Aanvullende of afzonderlijke producten die worden verkocht of gepromoot voor een bepaald basisproduct, moeten geschikt zijn voor het doelpubliek van het basisproduct.
  • Licentiehouders moeten het publiek via een algemene verklaring informeren over de aanwezigheid van sponsoring en/of productplaatsingen voor hun onlinediensten.