Wat houden de logo's in?

De PEGI leeftijdslabels 

PEGI 3

PEGI 3

De inhoud van spellen met deze een PEGI 3 classificatie wordt geschikt geacht voor alle leeftijdsgroepen. Een uiterst milde vorm van geweld (in een komische context of een kindvriendelijke omgeving) is aanvaardbaar. Het spel mag geen geluiden of beelden bevatten die jonge kinderen angst kunnen aanjagen. In het spel mag geen grof taalgebruik voorkomen.

PEGI 7

PEGI 7

Spellen die beelden of geluiden bevatten die mogelijk angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, vallen in deze categorie. Een zeer milde vorm van geweld (geïmpliceerd, niet-gedetailleerd, of onrealistisch geweld) zijn aanvaardbaar voor een spel met een PEGI 7 classificatie.

PEGI 12

PEGI 12

Videospellen die iets levensechter geweld bevatten dat gericht is tegen fantasiepersonages, of onrealistisch ogend geweld dat gericht is tegen menselijke of mensachtige personages, krijgen de PEGI 12 leeftijdsaanduiding. Niet al te grof taalgebruik is toegestaan, evenals seksuele toespelingen, maar het spel mag geen expliciet erotische inhoud bevatten.

 

PEGI 16

PEGI 16

Deze leeftijdsaanduiding wordt gebruikt wanneer beelden van geweld (of seksuele activiteit) een niveau bereiken dat lijkt op hoe het in het werkelijke leven eruit zou zien. Ook kunnen games grover taalgebruik bevatten, en de realiteit tonen van tabaks-, alcohol- en drugsgebruik.

PEGI 18

PEGI 18

De classificatie voor volwassenen wordt gebruikt wanneer het soort geweld het stadium bereikt van grof geweld, ogenschijnlijk zinloos moorden, of geweld tegen weerloze personages. De verheerlijking van illegaal drugsgebruik en expliciete seksuele activiteit vallen eveneens in deze leeftijdscategorie.

De PEGI inhoudspictogrammen

Violence

Een spel met dit pictogram bevat geweld. Dat kan gaan van onrealistisch of ongedetailleerd geweld (in een spel met een PEGI 7 classificatie) naar meer realistisch geweld tegen menselijke personages (in spellen met PEGI 16 of PEGI 18).

Bad Language

Een spel met dit pictogram bevat grove taal. Het icoon komt voor op spellen met een PEGI 12 classificatie (matig vloeken), PEGI 16 of PEGI 18 (bvb. seksuele krachttermen of godslastering).

Fear

Deze descriptor komt voor bij spellen met een PEGI 7 classificatie als ze beelden of geluiden bevatten die angstaanjagend kunnen zijn voor jongere kinderen, of bij spellen met een PEGI 12 leeftijdsaanduiding als ze gruwelijke of weerzinwekkende geluiden of effecten bevatten (maar geen gewelddadige inhoud).

Gambling

In een spel met dit pictogram komt (gesimuleerd) gokken voor zoals dat in casino's, renbanen of wedkantoren gespeeld kan worden.

Sex

Als dit pictogram voorkomt bij een spel met een PEGI 12 classificatie, kunnen personages seksueel getinte toespelingen maken of uitdagende houdingen aannemen. Bij een spel met een PEGI 16 classificatie kan er sprake zijn van erotisch naakt of seks (waarbij geslachtsdelen niet zichtbaar zijn). Bij een PEGI 18 leeftijdsaanduiding wijst dit pictogram op expliciete seksuele activiteit. Bij afbeeldingen van naakt in een niet-seksuele context is er geen specifieke leeftijdsaanduiding nodig, en hoeft ook dit pictogram niet getoond te worden.

Drugs

Het spel toont of verwijst naar het gebruik van illegale drugs, alcohol of tabak. Spellen met dit inhoudspictogram zijn altijd PEGI 16 of PEGI 18.

Discrimination

Als dit pictogram voorkomt, bevat een spel voorstellingen van etnische, religieuze, nationalistische of andere stereotypes die aanzetten tot haat. Dit soort inhoud is altijd beperkt tot de PEGI 18 categorie (en zal hoogstwaarschijnlijk een strafrechtelijke inbreuk betekenen op wetten van Europese landen).